nieuws

Project – Half miljoen voor Brede Maatschappelijke Voorziening in Swalmen

Geen categorie

Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten aan de gemeente Roermond een projectsubsidie van 500.000 euro te verlenen voor de totstandkoming van het project ‘Brede Maatschappelijke Voorziening Martin Giessen’ te Swalmen.

Dit project voorziet in de sloop van de kerk, het huidige gemeenschapshuis en basisschool ‘Heide’. Hiervoor in de plaats zal een brede maatschappelijke voorziening worden gerealiseerd, bestaande uit een basisschool, een kinder- en peuteropvang, een oefen/uitvoeringszaal, een gymzaal, een ingerichte groenzone rond het gebouw en een wijkcentrum met ontmoetingsruimte. Het project wordt in eigen beheer door de gemeente Roermond uitgevoerd. 

Het is een van de tien projecten die GS ondersteunt met subsidiegelden voor pilot-projecten: Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit (OSK). Belangrijkste reden om dit project de status van OSK te geven, is gelegen in het feit dat het beleidsinhoudelijk prima aansluit bij twee provinciale programma’s zoals ze zijn neergelegd in het huidige coalitieakkoord: Investeren in steden en dorpen, en Investeren in mensen.

Het gezamenlijk gebruik van deze brede maatschappelijke voorziening betekent voor de kern Swalmen dat verschillende doelgroepen – kinderen, jongeren, ouderen, vrijwilligers, zorgverleners en zorgaanbieders – gebruik gaan maken van elkaars kansen. Het project draagt hierdoor bij aan het creëren van een vertrouwde en prettige leefomgeving waarbij sprake is van een dynamische uitwisseling en respectvolle verstandhouding tussen jong en oud. Wonen, sportieve mogelijkheden, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, cultuur en zorg worden zoveel mogelijk gecombineerd en in het projectgebied aangeboden. Hierdoor wordt nieuwe vitaliteit in de wijk gebracht en sociale betrokkenheid gestimuleerd.

Ook de gemeente Roermond zélf doet een maximale financiële inspanning om deze Brede Maatschappelijke Voorziening te realiseren. 

De verwachting is dat in de loop van november van dit jaar met de bouw kan worden gestart. Volgens de planning wordt het eind januari 2010 afgerond. 

Reageer op dit artikel