nieuws

Federatie Welstand benoemt kwaliteitsteam autoroutes

Geen categorie

De Federatie Welstand stelt een adviesteam in voor de kwaliteit van snelwegen en hun omgeving. Dit kwaliteitsteam ondersteunt de lokale welstandscommissies bij hun advisering over nieuwe plannen die de snelweg en de omgeving daarvan veranderen.

Als leden van het kwaliteitsteam zijn benoemd Marja Haring, architect bij de gemeente Rotterdam en adviseur voor Dorp, Stad en Land; Frank Meijer, landschapsarchitect bij MTD in Den Bosch en voormalig lid van de welstandscommissie A12; Gijs Wolfs, stedebouwkundige bij wUrck in Rotterdam.

De verrommeling van Nederland wordt voor een deel veroorzaakt door schijnbaar ongestuurde bedrijfsbebouwing langs de snelwegen. Om de kwaliteit van de snelweg en de omgeving te verbeteren is door de regering het Steunpunt Routeontwerp opgericht, dat zich bezig houdt met de kwaliteit van de snelwegen A2, A4, A12 en A27 en de omgeving daarvan.

Vragen over de ruimtelijke kwaliteit van bouwwerken en van gebieden komen uiteindelijk ook terecht bij de gemeentelijke welstandscommissies. Die toetsen de plannen aan het gemeentelijke beleid. Het is voor de kwaliteit van de (snel-)weg van groot belang dat bij die toetsing niet alleen het gemeentelijke kwaliteitsbeleid wordt meegenomen, maar ook de kwaliteitsvisies van provincies en rijkswaterstaat. Het kwaliteitsteam zal worden ingeroepen door de lokale welstandscommissies wanneer bouwplannen, stedebouwkundige plannen of landschapsingrepen worden ontwikkeld voor de weg of de omgeving van de weg. 

Behalve het kwaliteitsteam stelt de Federatie Welstand een financiële bijdrage beschikbaar voor gemeenten die hun welstandsbeleid of ruimtelijke beleid uitbreiden met een speciale paragraaf over de kwaliteit van de snelweg en zijn omgeving.

www.fw.nl

Reageer op dit artikel