nieuws

Vincent Nadin als hoogleraar aan de slag bij TU Delft

Geen categorie

Per januari 2008 is Vincent Nadin benoemd tot fulltime hoogleraar Ruimtelijke Planning en Strategie bij de TU Delft, vakgroep Stedebouwkunde van de Faculteit Bouwkunde. Hij volgt de hoogleraren Paul Drewe en Jurgen Rosemann op.

Vincent Nadin als hoogleraar aan de slag bij TU Delft

Nadin is afkomstig van de University of West-England. Hij gaat ruimtelijke planning en strategie in een Europese context doceren. Hij baseert zich hierbij op zijn onderzoeksprojecten in EU-kader. Belangrijke vraag voor de toekomst is onder meer hoe ruimtelijk beleid moet inspelen op het toenemende in elkaar grijpen van openbare en particuliere rollen in de ruimtelijke ontwikkelingsprocessen.

Nadin heeft een achtergrond als stads- en regioplanner. Hij heeft geparticipeerd in grote multinationale onderzoeksprojecten, waaronder het EU Compendium of Spatial Planning Systems and Policies, waaraan 16 landen hebben deelgenomen. Nadin wordt wereldwijd gevraagd voor lezingen en heeft adviezen geleverd aan internationale organen zoals OECD, UNESCO, UNECE en andere.

Vincent Nadin is medeauteur van het internationaal veel gebruikte handboek Town and Country Planning in the UK. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het internationale peer-reviewed tijdschrift Planning Practice and Research en adviseur voor de European Union of Developers and House Builders.

Reageer op dit artikel