nieuws

Inrichting werkplek laat vaak te wensen over

Geen categorie

De meeste werknemers worden niet vrolijk van hun werkplek. Ook biedt de werkomgeving weinig creatieve inspiratie. Behoorlijk wat werknemers voelen zich op de werkplek niet zichzelf en ze voelen zich er ook niet altijd thuis. Dit blijkt uit het Nationale Werkplekonderzoek, dat voor de tweede keer is gehouden door Ruigrok/NetPanel in opdracht van Primair Projekt.

Inrichting werkplek laat vaak te wensen over

Hoewel ruim driekwart van de werknemers zegt het werk goed te kunnen uitvoeren – de functionaliteit van de werkplek voldoet – zouden werkgevers meer uit hun personeel kunnen halen als ze meer rekening houden met de inrichting en de beleving van de werkplek. 

Functionele aspecten (‘er goed kunnen werken’) zijn dus essentieel voor een werkomgeving, maar werknemers willen er ook lekker in hun vel zitten. Niet iedere werkplek voldoet hieraan. Volgens Alex Stolze, directeur van projectinrichter Primair Projekt, zien organisaties nog onvoldoende in dat een goede werkplek een positieve invloed kan hebben op het functioneren van werknemers. 

Werknemers geven in het onderzoek aan meer behoefte te hebben aan een andere indeling, meer ruimte en meer groen op de werkplek. Stolze: “De inrichting van een werkplek zegt vaak veel over de zorg van een werkgever voor zijn personeel. Natuurlijk moet de werkplek op de eerste plaats functioneel zijn, maar de werkplekbeleving heeft ook invloed op de prestaties. We merken in de praktijk dat de juiste inrichting en de juiste meubels een bijdrage kunnen leveren aan het werkplezier en de creatieve inspiratie van werknemers.” 

Primair Projekt laat het Nationale Werkplekonderzoek ieder jaar houden, om meer inzicht te verwerven in de wensen die werknemers hebben ten aanzien van hun werkplek. 
Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd onder mensen die werkzaam zijn in de zorg, de dienstverlening of bij de overheid, zowel in directies, (midden)kader als in uitvoerende functies. De omvang van de organisaties waar de respondenten werkzaam zijn, varieert van minder dan tien werknemers tot meer dan vijfhonderd werknemers. 
In totaal hebben 1.050 werknemers de vragenlijst ingevuld. 

www.primairprojekt.nl

Reageer op dit artikel