nieuws

Anke van Hal hoogleraar Sustainable Building Nyenrode

Geen categorie

Prof. dr. ir. Anke van Hal bekleedt de nieuwe leerstoel Sustainable Building aan de Nyenrode Business Universiteit. Met deze leerstoel wil Nyenrode een bijdrage leveren aan het realiseren van de ambities van de overheid en het bedrijfsleven ten aanzien van duurzaamheid in de bouw. De leerstoel is ondergebracht binnen het Center for Sustainability (CfS) van Nyenrode.

Van Hal wil een marktvraag voor duurzaam bouwen creëren. Daarbij richt zij zich nadrukkelijk op zowel aanbodzijde (bouwwereld) als vraagzijde van de markt(consumenten), en zowel op beleidmakers en management als op uitvoerende partijen. 

Een voorbeeld van de nieuwe benadering van het thema is het CfS Innovation Lab Duurzame Renovatiebouw, waarbij Young Professionals van overheden en diverse sectoren van het bedrijfsleven samenwerkten aan het uitwerken van innovatieve concepten voor de duurzame aanpak van een na-oorlogs renovatieproject. Een tweede voorbeeld is het project waarin wordt onderzocht hoe marktpartijen uit het MKB een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming en het energiezuiniger maken van de bestaande particuliere woningvoorraad. 
Ook de nu zo populaire Cradle-to-Cradle-benadering, die – onder de slogan waste=food – is gericht op het sluiten van kringlopen van materiaal, energie en water, krijgt binnen de leerstoel aandacht.
 
Anke van Hal heeft Bouwkunde gestudeerd aan de TU Delft en promoveerde in 2000 op het onderwerp ‘diffusie van milieu-innovaties in de woningbouw’. Naast haar aanstelling bij Nyenrode is zij ook praktijkhoogleraar Sustainable Housing Transformation aan de TU Delft. In die hoedanigheid houdt zij zich specifiek bezig met een duurzame benadering van bestaande woningen en wijken. 

Reageer op dit artikel