nieuws

Leveranciers en installateurs bieden minister een gezond binnenklimaat

Geen categorie

Na het drama in de wijk Vathorst in Amersfoort was de maat vol. Leveranciers en installateurs van Luchttechnische apparaten erkennen een maatschappelijk probleem en hebben de afgelopen maanden een project opgestart om de kwaliteit van ventilatievoorzieningen in de toekomst te kunnen waarborgen

In een brief aan de Tweede Kamer concludeert minister Vogelaar dat ”aangezien het mogelijk is producten van voldoende kwaliteit te leveren en tot een goed werkende installatie samen te brengen, is deze problematiek meer een uitvoering- en organisatieprobleem waarvoor niemand zich verantwoordelijk voelt. Aan te bevelen is de kwaliteitsvereisten van begin tot het einde in de keten uitdrukkelijk te vermelden en te toetsen. Deze constatering heeft er toe geleid dat het ministerie van VROM samen met de fabrikanten, verenigd in de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) en met de installateurs, verenigd in de UNETO-VNI, hebben gezocht naar mogelijkheden die keten te sluiten. Het gaat dan in hoofdzaak om een betere informatieoverdracht van de fabrikant naar de installateur en van de (verkoper/bouwer) installateur naar de bewoner over de technische specificaties en het gebruik van de technische voorzieningen. Beoogd wordt hiermee een kwaliteitsverhoging in de keten te bewerkstelligen en een gebruiksgedrag te entameren dat aansluit op de mogelijkheden van de voorzieningen.”

Vandaag ontvangt minister Vogelaar uit handen van de voorzitters van UNETO-VNI en VLA   op de VSK-beurs de sleutel tot een gezond en fris binnenklimaat. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel UNETO-VNI en de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten VLA hebben de kwaliteitsborging in de keten van ventilatievoorzieningen beter georganiseerd en een landelijk format voor een gebruiksinstructie ontwikkeld. Deze laatste is bestemd voor bewoners en wordt bij de oplevering van een installatie overhandigd.

www.vla.nu

Reageer op dit artikel