nieuws

Krimp biedt kansen voor Zuid-Limburg

Geen categorie

Na 2035 krimpt de bevolking in heel Nederland. In Parkstad Limburg, een samenwerkingsverband van zeven gemeenten in Zuid-Limburg, zijn de gevolgen nu al zichtbaar. Naast krimp is daar sprake van vergrijzing en trekt met name de jongere bevolking weg door het gebrek aan aantrekkelijke woonmilieus.

Dit betekent dus een groeiend woningoverschot en tegelijkertijd een tekort aan geschikte woningen. Gevolg: leegstand en verloedering. Op 5 maart starten architecten een ontwerpstudie naar inspirerende strategieën voor Parkstad Limburg. Het gaat erom via concrete ideeën de lokale en regionale partijen te inspireren.

Tijdens de aftrap van Ontwerpstudie Parkstad Limburg op 5 maart zullen ontwerpers een bezoek brengen aan het studiegebied. Omdat de studie zich op twee deelgebieden zal focussen, worden stops gemaakt in Heerlen (Meezenbroek, Schaesbergenveld en Palemig) en Kerkrade West. Vervolgens buigen de ontwerpers zich in twee bijeenkomsten over de exacte opdracht van het studiegebied met als doel strategieën voor de toekomst te ontwikkelen. De resultaten worden op 7 mei gepresenteerd in het Glaspaleis in Heerlen.

Parkstad Limburg is de eerste ontwerpstudie van een reeks in verschillende regio’s verspreid over Nederland. De ontwerpstudies vallen onder ‘Ontwerplab Krimp’, een initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten en studiestichtingen Stagg, Staro en Stawon en wordt georganiseerd in samenwerking met Aedes vereniging van woningcorporaties en KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing. Doel van het Ontwerplab Krimp is om vanuit het perspectief ‘krimp als kans’ inspirerende ontwerpstrategieën te ontwikkelen voor gebieden die te maken hebben en/of krijgen met krimp.

Bron: BNA

Reageer op dit artikel