nieuws

Planet krijgt eigen planbureau

Geen categorie

Planbureau voor de Duurzame Leefomgeving: zo gaat waarschijnlijk het instituut heten dat ontstaat uit de fusie van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en Ruimtelijk Planbureau (RPB).

De samenvoeging van de planbureaus wordt ingegeven door het voornemen uit het Coalitieakkoord om het kennis- en adviesstelsel te hervormen op de leest van de trits people-planet-profit. Voor ‘profit’ (economie) is er het CPB, voor people (sociale cohesie en welzijn) het SCP, maar voor planet (leefomgeving) zijn er op dit moment het RPB en het MNP. ‘Het Planbureau voor de Duurzame Leefomgeving is het planbureau voor de ruimte, het milieu en de natuur. Het verricht wetenschappelijke verkenningen, analyses, prognoses en beleidsevaluaties in (inter)nationale context die relevant zijn voor het strategisch regeringsbeleid,’ schrijft Cramer in haar brief, waarin zij haar besluit kenbaar maakt. De oprichting van het nieuwe planbureau is gepland in ‘de eerste maanden van 2008.’

Bron: Staatscourant

Reageer op dit artikel