nieuws

WenR-Ontwikkelaars willen werkelijke energiereductie woningbouw

Geen categorie

De Nederlandse projectontwikkelaars, verenigd in NEPROM en NVB, willen in de komende acht jaar het werkelijke energiegebruik in nieuwbouwwoningen met 30 tot 50% terugdringen, onder voorwaarde dat de huidige EPC-systematiek van tafel gaat.

De ontwikkelaars hebben vandaag de ministers Cramer en Vogelaar aangeboden om een convenant te tekenen gericht op het werkelijk terugbrengen van het energiegebruik in nieuwbouwwoningen. De beide brancheverenigingen willen om dit te bereiken samen met het ministerie van VROM en Bouwend Nederland de bewezen technieken, die daadwerkelijk en effectief bijdragen aan een lager energiegebruik, sectorbreed implementeren.

Essentieel onderdeel in het convenant is het ingrijpend aanpassen van de EPC-norm, de methodiek die de energieprestatie van woningen in beeld brengt en die bij het verlenen van een bouwvergunning wordt gebruikt als toetsinstrument. Het kabinet heeft in de begroting opgenomen dat zij de komende jaren via aanscherping van de EPC haar energiedoelstellingen in de gebouwde omgeving wil realiseren. Volgens de ontwikkelaars is dit instrument verouderd en zegt het bij de huidige stand van de bouwpraktijk niets meer over het echte energiegebruik in gebouwen. Het simpelweg verder aanscherpen van die EPC-eis is symboolpolitiek en draagt niet bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, aldus NEPROM en NVB. Samen met het ministerie van VROM en Bouwend Nederland willen de ontwikkelaars daarom tot een nieuwe norm komen die wel bruikbaar is voor het reduceren van het woninggebonden energiegebruik.

www.neprom.nl

Reageer op dit artikel