nieuws

WenR – Effectief ruimtelijk beleid vraagt om hedendaagse bril

Geen categorie

Nederland verandert snel. Velen klagen over de verrommeling van het landschap. Het kabinet wil Nederland mooier maken. Onomkeerbare maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de enorme groei van de mobiliteit en de toegenomen welvaart die mensen de mogelijkheid hebben gegeven om elders te wonen en te werken, liggen ten grondslag aan het veranderende beeld van Nederland.

Het zijn deze ontwikkelingen die maken dat de ideaalbeelden van de beleidsmakers, zoals ‘een heldere scheiding tussen stad en land’ en ‘het idyllische platteland’, niet meer voldoen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat stelt het Ruimtelijk Planbureau in ‘De staat van de ruimte 2007. Nederland zien veranderen’. 

Aanleiding voor deze publicatie zijn de heftige discussies over de verrommeling van ons land die het veranderende beeld van Nederland oproept. Inmiddels is het streven naar een ‘Mooi Nederland’ een van de belangrijke pijlers van het beleid van minister Cramer van VROM. Vanwege dit actuele debat staat ‘De staat van de ruimte’ ditmaal in het teken van het zien veranderen van Nederland. De onderzoekers doen dit aan de hand van zeven ideaalbeelden voor de ruimte die in het beleid dominant zijn: de heldere scheiding tussen stad en land, de binnenstad is het hart van de stad, gemengde buurten, stedelijke uitbreiding als ‘maquette’, wegen als symbool van ruimte en vrijheid, het idyllische platteland en ongerepte natuur.

Bij de verschijning van de Staat van de ruimte 2007 heeft het RPB ook een essaybundel uitgebracht: ‘Kijkend naar Nederland’. Deze bundel bevat essays over het kijken naar en zien van Nederland, en de veranderingen in die beelden, door Peter Peters, David Hamers, Herman Pleij, Han Lörzing, Arnold Reijndorp en Wouter Vanstiphout.

www.rpb.nl

Reageer op dit artikel