nieuws

Gouden Piramide 2007 naar Enschede

Geen categorie

De gemeente Enschede ontving zaterdag de Gouden Piramide. Deze Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap is aan de gemeente toegekend voor de wederopbouw en herstructurering van de wijk Roombeek, die op 13 mei 2000 door de vuurwerkramp werd getroffen.

Gouden Piramide 2007 naar Enschede

Kenmerkend aspect van de herbouw is de balans die werd gevonden tussen het sparen van de getroffen gebouwen en sloop, tussen het herstel van het karakter van de wijk en vernieuwing, en tussen een ruimhartige bewonersparticipatie en een gestuurde aanpak. Zelden werd er bij het opbouwen van een wijk stedenbouwkundig zoveel geprobeerd, aldus het juryrapport.

De overige nominaties waren: ABC Planontwikkeling/ABC Vastgoed met ‘Het ABC van een Dorp’ in Twello; Kromwijk Ontwikkelingsmaatschappij met ‘Pleisterplaats Marnemoende’ bij IJsselstein; Philips Electronics Nederland met de High Tech Campus in Eindhoven en Waterschap Regge en Dinkel met het project  ‘De Doorbraak’, de aanleg van een nieuwe beek ten zuiden van Almelo.

Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedebouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De prijs staat open voor gemeenten, particulieren, bedrijven, instellingen en professionele opdrachtgevers. Alleen opdrachtgevers die werkzaam zijn in de directe sfeer van de rijksoverheid zijn van deelname uitgesloten. De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van één of meerdere gerealiseerde projecten waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen. 

Editie 2007 droeg het thema ‘Gebiedsontwikkeling’ en was bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dit konden zijn, woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken. Ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie konden deelnemen aan de prijsvraag. Met de uitvoering van het in te zenden project moet in de vier jaren voorafgaand aan de toekenning van de prijs (dus uiterlijk 1 januari 2007) zijn begonnen. 

De Rijksprijs bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, een speciaal vervaardigde trofee en een boek met de beste inzendingen van de prijsronde. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW, en VenW.

Reageer op dit artikel