nieuws

Oplevering – Restauratie gevel Chabot Museum voltooid

Geen categorie

Met de restauratie van de gevels van het Chabot Museum is de witte hoekvilla aan het Museumpark in Rotterdam in oude luister hersteld. Molenaar en Van Winden architecten uit Delft hebben in opdracht van de eigenaren en initiatiefnemers van het Chabot Museum, het echtpaar Grootveld-Parrée, hiertoe het restauratieplan opgesteld.

Oplevering – Restauratie gevel Chabot Museum voltooid

Bij de restauratie van het Chabot Museum staat het gebouw in de huidige vorm en functie als resultaat van een veranderproces centraal. Daarom is er niet naar een bepaalde periode gereconstrueerd. Bij het Chabot Museum zijn de latere toevoegingen en wijzigingen uitgangspunt voor restauratie geworden. In gevallen waar aanpassing, onderhoud of herstel nu tot authentiekere oplossingen kon leiden dan voorheen werd voor reconstructie gekozen. Zo zijn alle dak-, borstwering- en luifelranden ontdaan van latere toevoegingen en strak in de oorspronkelijke vorm teruggebracht. De verschillen in detaillering bleven hierbij uitgangspunt. De zwarte   bloembakken en tegelplint en de wit geschilderde pleisterlaag zijn hersteld met specialistische materialen en technieken. De stalen ramen konden gedemonteerd worden en in de werkplaats worden hersteld. Na terugplaatsing is met de modernste soort monumenten- en museumglas aan hoge museale eisen voldaan. Tevens kon ook de vorm van de oorspronkelijke stopverfdetaillering worden hersteld. 

De perforatie van de grote balkonluifel met glazen bouwstenen is hersteld waardoor de indruk van een lichte sanatoriumluifel weer wordt opgeroepen, passende bij de principes van licht, lucht en ruimte van Het Nieuwe Bouwen. Kleuronderzoek bracht aan het licht dat de villa verschillende tinten wit voor de gevel en diverse kleuren voor de stalen ramen heeft gehad. Het behoud van bouwfases is de reden waarom er voor de helder witte kleur van Groosman in combinatie met het grijs van de herbestemming tot Chabot Museum is gekozen.

Op 25 november wordt het museum officieel heropend. 
Vanaf dinsdag 27 november is het museum weer voor publiek toegankelijk. 

www.chabotmuseum.nl

Reageer op dit artikel