nieuws

Wet en regelgeving – Investeren in hoogwaardige kustontwikkeling

Geen categorie

Ongevraagd kabinetsadvies op dag van de Ruimte

“De wil en de regie ontbreken om de noodzakelijke ruimtelijke investeringen in Nederland voor elkaar te krijgen. Het staat gewoon niet op de politieke agenda”, aldus Elco Brinkman van Bouwend Nederland op het jaarlijkse Nirov-congres ‘Dag van de Ruimte’. Een volgend kabinet moet volgens de ruim tweehonderd verzamelde planologen, ontwerpers en bestuurders snel en anders besluiten over een paar grote ruimtelijke investeringsprojecten in Nederland. Investeren in hoogwaardige kustontwikkeling is volgens de congresgangers het meest urgente, aansprekende en kansrijke project. 

Dat ongevraagde kabinetsadvies was gisteren de belangrijkste conclusie op het Nirov-congres over ruimtelijke investeringen in Nederland. Voor de lange termijn is vooral klimaatverandering de grootste zorg, met kustontwikkeling als grote kans. “De omslag van kustverdediging naar kustontwikkeling is dé strategische ruimtelijke investering bij uitstek” zo werd gesteld. Die kans moet nu worden aangegrepen om unieke ruimtelijke kwaliteit te realiseren en tegelijk hoogwaardige, ontspannen woonmilieus te creëren. Zo krijgt Nederland als waterbouw- en ontwerpland er een voorbeeldproject van wereldformaat bij.

Reageer op dit artikel