nieuws

Bouwen in de Randstad

Geen categorie

Nederland moet stoppen met het bouwen in de Randstad, omdat de overstromingsrisico’s toenemen en de leefbaarheid steeds meer onder druk staat, aldus commissaris van de Koningin in Utrecht Boele Staal bij zijn afscheid.

Het Groene Hart is noodzakelijk voor de leefbaarheid in de Randstad, maar wordt in zorgwekkend tempo volgebouwd, aldus Staal. Door een betere infrastructuur naar het achterland, vooral naar Noord-Nederland, kan de druk van de Randstad afnemen en de economie in het Noorden worden gestimuleerd. Een nieuw Randstadbestuur moet worden belast met taken op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Reageer op dit artikel