nieuws

Wet en regelgeving – Brinkman voorzitter Zuidas-onderneming

Geen categorie

Het kabinet en het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben groen licht gegeven voor de oprichting van de Zuidas-onderneming

Eelco Brinkman wordt de president-commissaris en gaat de organisatie voorbereiden. Het gezamenlijke besluit markeert het begin van een nieuwe fase waarin overheid en marktpartijen samenwerken aan een nieuw hoogwaardig en duurzaam stedelijk centrum. Uitgangspunt daarbij is het ondergronds brengen van Ringweg Zuid en de trein en metrosporen voor 1,2 kilometer, het zogenaamde Dokmodel. 

Voor de feitelijke oprichting van de Zuidas-onderneming, te verwachten medio 2007, gelden de volgende publieke voorwaarden:

  • Rijk en gemeente Amsterdam stellen het definitieve prospectus vast, als kader voor de Zuidas-onderneming; 
  • De veiling van aandelen van de Zuidas-onderneming slaagt. 
  • Het prospectus vormt de basis voor inschrijving op het aandelenkapitaal van de Zuidas-onderneming. Het resultaat van de aandelenveiling zal beslissend zijn voor definitieve oprichting. 
  • Het besluit over uitbreiding en inpassing van de infrastructuur wordt genomen op basis van de uitkomsten van de Tracéwetprocedure. 

 

Naast de vijf eerder geselecteerde marktpartijen voor mogelijke deelname aan de onderneming (ABNAMRO, ING Real Estate Fortis, RABO bank Nederland en Bank Nederlandse Gemeenten) krijgen andere partijen de kans alsnog mee te doen in de Zuidas-onderneming. Dat gebeurt met een nieuwe (internationale) selectie. Wijzigingen in de omvang van het project maken deze nieuwe selectieronde gewenst. Zo beperkt de zeggenschap van de onderneming zich niet meer tot de Dokzone. Ook de ontwikkeling van het gebied rondom de Dokzone wordt opgenomen in het werkterrein van de onderneming. Ook kunnen mogelijk deelnemende partijen meedoen aan de daadwerkelijke vastgoedontwikkeling.

Reageer op dit artikel