nieuws

Waddenzeebeleid voor de komende 10 jaar

Geen categorie

De ontwikkeling van het Waddenzee zat jarenlang op slot, maar krijgt een nieuwe impuls, nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met een Planologische Kernbeslissing over dit gebied. Deze brengt de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van dit gebied in kaart.

Zo maakt het kabinet een zeewaartse uitbreiding voor Den Helder mogelijk. Verder acht het kabinet de uitdieping van de vaargeulen van de Noordzee naar Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl onder voorwaarden wenselijk. Tot slot ziet het kabinet af van een strikte hoogtebepaling voor stedelijke en havenbebouwing in Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl.
In de regio is al geruime tijd dringend behoefte aan actueel beleid. De huidige planologische Kernbeslissing dateert uit 1993. 
Gelijktijdig is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarmee het geld uit het Waddenfonds (800 miljoen) gaat naar projecten die een duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied bevorderen. 
Zowel dit wetsvoorstel als de Planologische Kernbeslissing liggen nu voor behandeling bij de Eerste Kamer.

Reageer op dit artikel