nieuws

Wet- en regelgeving – Eén website voor alle lokale en regionale regels

Geen categorie

Alle gemeenten, waterschappen en provincies moeten een overzicht maken van hun regelgeving, zodat deze in 2010 voor iedereen te raadplegen is op één website.

Dit staat in het wetsvoorstel dat het ministerie van Binnenlandse Zaken voorbereidt. Het programmabureau Advies Overheid.nl heeft de afgelopen jaren ongeveer vijftig pilots begeleid, waarbij een digitaal overzicht is gemaakt van alle regelgeving van de betrokken gemeenten, waterschappen en provincies.

‘Deze pilot wordt nu uitgerold over alle gemeenten’, vertelt Chris Schilte, adviseur bij Advies Overheid.nl. ‘Alle volledige wetteksten moeten uiteindelijk via één website te raadplegen zijn, die zal lijken op www.wetten.nl.’ 

De circa vijfhonderd overheden zullen daarom een inventarisatie moeten maken van al hun verordeningen, aldus Schilte. Beleidsregels, privaatrechtelijke regelingen en reglementen van orde mogen hier aan worden toegevoegd. Al deze regels komen voor 2010 op de website www.decentraleregelgeving.overheid.nl 

De nieuwe website zal ervoor zorgen dat de meest recente versie van een verordening of andere regelgeving voor iedereen beschikbaar is. Als verordeningen worden gewijzigd of ingetrokken, blijven de oude teksten beschikbaar op de website.

Reageer op dit artikel