nieuws

Wet- en regelgeving – Budget infrafonds stijgt veel minder dan het lijkt

Geen categorie

Bij de presentatie van de miljoenennota is aangekondigd dat er volgend jaar 820 miljoen euro bij komt voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Nadere bestudering van de cijfers leert dat het beeld veel minder positief is, zo stelt Bouwend Nederland. Het is voor een belangrijk deel een verschuiving van budget.

Ruim zeven miljard euro zal er het komende jaar worden uitgegeven aan de hoofdwatersystemen, het hoofdwegennet, de spoorwegen, regionale en lokale infrastructuur en het hoofdvaarwegennet, meldt de begroting van het Infrastructuurfonds voor 2007. Dat is 820 miljoen meer dan voor 2006 was begroot.

Het budget voor 2007 blijkt voornamelijk verhoogd omdat werken in voorgaande jaren niet zijn uitgevoerd, vooral als gevolg van de problemen rond luchtkwaliteit. Als er gewoon was doorgewerkt zoals stond gepland was het werk al klaar geweest en het geld uitgegeven. Door aanpassing van het kasritme van de aanleg van hoofdwegenprojecten is het budget voor de aanleg van hoofdwegen in 2007 zelfs 320 miljoen euro lager uitgevallen dan oorspronkelijk gepland.

De toename van het budget voor het hoofdwegennet komt voor het grootste deel – bijna 500 miljoen euro – voor rekening van het realisatieprogramma hoofdwegen (aanleg). De budgetten voor de planstudieprogramma’s (vóór en na tracébesluit) zijn in 2007 samen bijna 400 miljoen euro gegroeid. De budgetten voor beheer en onderhoud nemen daarentegen per saldo iets af. Het budget voor de spoorwegen is voor een belangrijk deel gestegen omdat de ministeries van Financiën en Verkeer en Waterstaat hebben besloten om op een andere wijze de BTW te verrekenen. Bouwend Nederland constateert dat er nog steeds onvoldoende geld voor bereikbaarheid wordt uitgetrokken. De economie trekt aan, en daarmee ook de mobiliteit. Om de bereikbaarheid te garanderen is substantieel meer budget nodig dan wat het rijk nu uittrekt. Er is een verhoging noodzakelijk tot drie procent van het Bruto Binnenlands Product, aldus Bouwend Nederland. 

Reageer op dit artikel