nieuws

Product techniek – Op zoek naar goed hout

Geen categorie

In opdracht van FSC Nederland hebben TNO en De Twee Snoeken Automatisering de HoutScout ontwikkeld. Met behulp van dit programma wil FSC dat de houtsoorten voor kozijnen bewuster worden gekozen. Het nieuwe instrument moet het toepassen van alternatieve (FSC-gecertificeerde) houtsoorten bevorderen.

Product techniek – Op zoek naar goed hout

HoutScout is een digitaal hulpmiddel bij het kiezen voor een houtsoort voor kozijnen. Het instrument wordt verspreid onder ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten, als onderdeel van de Zoeksnoek, het gratis digitale productinformatiesysteem voor architecten. Daarnaast is de HoutScout onderdeel van STABU uitgave 2006-2 en is het online te gebruiken.

De HoutScout past goed bij het kwaliteitsdenken dat steeds meer ingang vindt in de huidige bouwpraktijk en stelt het project centraal. Aan de hand van twaalf vragen over ontwerp, detaillering en andere keuzes, wordt een aanbeveling gedaan over houtsoorten die geschikt zijn voor het project. Bij voorkeur hout met een FSC-keurmerk.

De HoutScout wordt 13 september gelanceerd en is tot stand gekomen met steun van het ministerie van VROM en Stichting DOEN. Ook ontwikkelaar De Twee Snoeken Automatisering leverde een financiële bijdrage. 

www.fscnl.org/HoutScout

Reageer op dit artikel