nieuws

Extra ruimte voor gemeenten en regio’s

Geen categorie

Aansluitend op de Rijksbegroting is afgelopen dinsdag de VROM-begroting gepresenteerd. Minister Sybilla Dekker en staatssecretaris Pieter van Geel willen de komende tijd vooral ruimte geven aan het bedrijfsleven en de lagere overheden.

In 2007 krijgen de gemeenten en de regio’s extra instrumenten voor het voeren van een eigen ruimtelijke regie. Voor integrale gebiedsontwikkeling is tussen 2007-2010 een bedrag van 250 miljoen euro beschikbaar, voor de daarop volgende vier jaar is er 750 miljoen.

Met de strategie ‘Nieuwe Coalities voor de Wijk’ wil het kabinet de verloedering van de steden tegengaan. Ambassadeursteams bestaande uit een minister, een wethouder, een prominente deskundige en een topambtenaar, zoeken in probleemwijken naar innovatieve oplossingen. Voor de leefbaarheid in de wijken is een bedrag uitgetrokken van 434 miljoen euro.

Voor het bevorderen van een goed werkende woningmarkt heeft het kabinet bijna 14 miljoen euro over. De drempel voor starters op de koopwoningmarkt is verlaagd en er is 40 miljoen euro uitgetrokken voor startersleningen tegen gunstige voorwaarden. 

Informatie: www.minvrom.nl

Reageer op dit artikel