nieuws

Oplevering – Westfries Archief onder nieuw dak

Geen categorie

Het Regionaal Historisch Centrum in Hoorn, ontworpen door ONX architecten uit Hoofddorp, is opgeleverd en inmiddels geopend voor het publiek.

Oplevering – Westfries Archief onder nieuw dak

Het RHC herbergt het Westfries Archief, de archieven van de 13 West-Friese gemeenten. In totaal gaat het hier om bijna vier strekkende kilometer, maar er is ruimte voor een aanwas in de komende twintig jaar. Anders dan in de meeste archiefgebouwen, is de collectie bovengronds ondergebracht. Over de sculpturale massa met het depot is een ‘stolp’ gezet. Hier bevinden zich ruimtes zoals een studiezaal, een bibliotheek, kantoorruimtes en baliefuncties. Op deze wijze is het archief op de juiste condities opgeborgen, maar is het ook toegankelijk en zichtbaar gemaakt.

De West-Friese gemeenten werken sinds 1974 samen op het gebied van beheer en het beschikbaar stellen van hun historische archieven. De huisvesting voldeed niet meer aan de huidige eisen. Om het beheer voor de toekomst veilig te stellen en om het gebruik ervan te stimuleren, werd besloten over te gaan tot nieuwbouw.

Zie ook: www.westfriesarchief.nl en www.onx-architecten.nl

Reageer op dit artikel