nieuws

Project – Herontwikkeling winkelcentrum De Hagen in Vianen

Geen categorie

Rabo Vastgoed en de gemeente Vianen zijn het eens geworden over de uitgangspunten voor de herontwikkeling van winkelcentrum De Hagen in Vianen.

Dit maakt deel uit van de herstructurering van het gebied Vijfheerenlanden, waarvoor Rabo Vastgoed en de gemeente in september 2004 een  intentieovereenkomst sloten. 

Naast 35 koopappartementen met een oppervlakte variërend van 80 tot ongeveer 90 vierkante meter, komt er een nieuw winkelcentrum met een omvang van maximaal 2500 vierkante meter. De wijkwinkel wordt gesloopt; tien aanwezige woningen worden gehandhaafd. Aanleiding voor de aanpak van het winkelcentrum waren de toenemende leegstand en de daaruit voortvloeiende verpaupering. 

Rabo Vastgoed ontwikkelde een principeplan op basis van de inbreng van alle betrokken partijen (de gemeente Vianen, Rabo Vastgoed en Arnold van de Kamp makelaardij uit Amsterdam, eigenaar van het winkelcentrum). De planontwikkeling is naar verwachting medio 2007 afgerond, in de tweede helft van dat jaar start de bouw.

Samen met Bouwvereniging Volksbelang zet de gemeente Vianen zich in voor de verbetering van de leefbaarheid in woonwijk De Hagen. De aanpak voor de wijk is beschreven in het door de gemeenteraad goedgekeurde Masterplan Vijfheerenlanden en omgeving. Tot 2013 wordt op verschillende locaties gewerkt aan sloop, renovatie en nieuwbouw van woningen en voorzieningen. Daarnaast wordt een programma van maatregelen ter versterking van de sociale samenhang in de wijk uitgevoerd. 

Reageer op dit artikel