nieuws

Wet- en regelgeving – Huishoudens met een laag inkomen besparen gesubsidieerd energie

Geen categorie

De huidige hoge energieprijs treft de huishoudens met een laag inkomen het sterkst. Naar aanleiding van een motie die is ingediend door het PVDA-kamerlid Diederik Samson stelt minister Dekker van VROM in 2006 twee miljoen extra beschikbaar voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing.

Deze groep huishoudens heeft vaak geen geld om energiebesparende maatregelen te treffen. De regeling is bedoeld om projecten te starten waarmee deze huishoudens worden gestimuleerd wel dergelijke maatregelen te treffen. Bovendien levert de regeling een bijdrage aan de doelstellingen voor energiebesparing van het klimaatbeleid. Gemeenten, woningcorporaties, energiebedrijven, huurdersverenigingen en buurtverenigingen kunnen tot 1 augustus 2006 projectvoorstellen indienen bij SenterNovem, dat in opdracht van het ministerie van VROM de regeling uitvoert. 

Reageer op dit artikel