nieuws

Wet- en regelgeving – Het BIRKpotje wordt aangesproken

Geen categorie

Minister Dekker (VROM) draagt met ruim 6 miljoen euro bij aan de uitvoering van drie groene ruimtelijke projecten in de provincies Utrecht en Zuid-Holland en de gemeente Culemborg.

Het gaat respectievelijk om Fort bij Vechten (1,75 miljoen euro), het project Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (2 miljoen euro) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (2,4 miljoen). Het geld komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie. Dekker vindt de projecten een goed voorbeeld van ontwikkeling met behoud van de natuur- en cultureel-historische waarden van het groene gebied.

Het project Fort bij Vechten is onderdeel van het nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Doel is het Fort bij Vechten te ontwikkelen tot een cultuurhistorisch en recreatief centrum met een nationaal Liniecentrum NHW, een vleermuisinformatiepunt en ruimte voor musea en kunstgalerieën. 

In Culemborg investeert Dekker in een ander deel van de Hollandse Waterlinie. Doel is het ontwikkelen van nieuwe duurzame functies, zoals het inrichten van het Molenkadegebied dat voorheen was bestemd voor de opvang van water bij overstroming. Als overgang naar het groene, open Waterliniegebied wordt hier rond de geplande nieuwbouw veel water en groen aangelegd. Het derde project betreft de Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). In 2001 heeft de provincie Zuid-Holland een programma opgesteld om het verrommelde gebied tussen Delft en Schiedam aan te pakken. Het project realiseert een aantal recreatieve en ecologische verbindingen. Daarnaast wordt 100 hectare nieuwe natuur gecreëerd.

Reageer op dit artikel