nieuws

Wet- en regelgeving – Elementenmethode vernieuwd en uitgebreid

Geen categorie

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft de Elementenmethode ‘91 laten vernieuwen en uitbreiden. In de methode wordt gewerkt met het SfB classificatiesysteem, dat in 1947 in Zweden is ontwikkeld en waarvan de BNA sinds 1991 licentiehouder is.

De elementenmethode 2005 bestaat naast tabel 1 (elementen) nu ook uit tabel 0 (ruimtes), tabel 2 (constructies), tabel 3 (productiemiddelen) en tabel 4 (eigenschappen). Tabel 2 en 3 werden al langer op beperkte schaal toegepast. De toevoeging van de tabellen 0 en 4 is de grootste wijziging. In tabel 0 zijn de gebruiksfuncties gedefinieerd. Hiermee kan al in de ontwerpfase worden gecalculeerd. Ook de toekomstige exploitatie- of onderhoudskosten per gebruiksfunctie zijn volgens uniforme coderingen te berekenen. In tabel 4 worden prestatie-eisen vastgelegd, waardoor gebouw- of bouwdeelomschrijvingen productneutraal kunnen worden benoemd. Door deze toevoeging is het coderingssysteem nu voor alle aspecten van het ontwerp- en bouwproces te gebruiken. De uitbreiding draagt bij aan een completere uitwisseling van uniform gecodeerde informatie en maakt gedetailleerd calculeren tijdens het hele bouwproces mogelijk.

Reageer op dit artikel