nieuws

Welstandscommissies gaan hun taak uitbreiden

Geen categorie

Welstandscommissies gaan hun taak uitbreiden. Zij willen eerder meedenken en advies uitbrengen over bouwplannen. Ook willen ze gemeenten ondersteunen bij de zorg voor het landschap.

Dit zegt de Federatie Welstand op het congres dat zij vandaag ter ere van haar 75 jarig bestaan organiseert. De verplichte welstandsadvisering is vastgelegd in de Woningwet. Elke bouwaanvraag wordt getoetst aan ‘redelijke eisen van welstand’. De Federatie wil dat de welstandscommissies zich niet beperken tot de architectuur. Een steeds groter aantal commissies behandelt de bouwaanvraag al integraal en stelt ook de inrichtingsplannen aan de orde, maar de commissies ontberen een bevoegdheid zich hierover uit te spreken en kunnen hier geen formeel advies over uitbrengen. Het landelijk gebied verandert snel van karakter omdat veel boeren hun bedrijf beëindigen: gemiddeld elf boeren per dag. In oude boerderijen komen nieuwe functies. De hiermee gepaarde herinrichting van het erf heeft grote impact op de identiteit van het landelijk gebied. Om de kwaliteit van dit gebied te borgen, houdt de federatie een pleidooi voor de uitbreiding van de taken van de welstand. Volgens de federatie is hiervoor geen wetswijziging nodig. 

Reageer op dit artikel