nieuws

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Geen categorie

De Tweede Kamer heeft eind februari ingestemd met het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Met deze wet krijgen rijk, provincies en gemeenten meer bevoegdheden om hun verantwoordelijkheid bij de ruimtelijke ontwikkeling en bij de uitvoering van het ruimtelijk beleid waar te maken. De nieuwe wet Wro moet in 2007 in werking treden.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit de Nota Ruimte, waarin onder het motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ meer verantwoordelijkheden zijn gelegd bij provincies en gemeenten. De uitgangspunten van het wetsvoorstel zijn minder regels en kortere procedures. Zo wordt de bestemmingsplanprocedure teruggebracht van een jaar naar 26 weken. Bestemmingsplannen moeten actueel en digitaal beschikbaar zijn. Verder wordt het mogelijk om een bouwvergunning te verlenen zonder te moeten wachten op een wijziging van het bestemmingsplan. Ook wordt een percentage eigen risico voor een planschadevergoeding opgenomen van twee procent in plaats van de voorgesteld vijf procent. Hierdoor moet het grote aantal planschadeclaims worden teruggebracht..

www.vrom.nl/wro

 

Reageer op dit artikel