nieuws

Conjunctuurmeting BNA – groei in omzet maar niet in personeel

Business

Conjunctuurmeting BNA – groei in omzet maar niet in personeel
Beeld Shutterstock

Volgens de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2019 is de werkvoorraad na een kleine dip een half jaar geleden weer terug op 5,4 maanden. 80% van de 195 meewerkende bureaus is tevreden over de werkvoorraad en beoordeelt deze als normaal tot goed. Ruim 40% van de bureaus verwacht stijgende inkomsten maar ziet geen groei in het aantal medewerkers.

Productiebelemmeringen worden vaker gevoeld door de bureaus. 52% geeft aan deze te ervaren. Belemmeringen hebben vooral betrekking op een tekort aan goed personeel, hoge bouwkosten en stagnatie bij overheden, trage bestemmingsplanprocedures en regelgeving.

Het verbeteren en verduurzamen van gebouwen (60%) wordt als belangrijkste groeimarkt gezien, gevolgd door transformatie en ontwikkeling (53%). Bureaus voorzien een toenemend belang van projectontwikkelaars als opdrachtgever. De marktsectoren woningen (40%) en gemengde projecten (42%) zien bureaus als de belangrijkste aanjagers van de groei. Nieuwbouw daarentegen scoort minder goed (35%) ten opzichte van vorig jaar (54%).

Voor heel 2019 verwacht 42% van de bureaus een toename van het aantal nieuwe opdrachten en de omzet. Deze verwachtingen zijn iets behoudender dan de verwachtingen die bureaus vorig jaar hadden voor heel 2018. 29% van de bureaus verwacht voor heel 2019 een stijging van het honorarium, dit is het hoogste aandeel sinds 2011. Het merendeel 67% denk echter steeds dat dit onveranderd blijft. Ondanks de verwachte omzetstijging en het aantal nieuwe opdrachten, verwachten maar weinig bureaus dat ook het aantal medewerkers zal groeien.

Aan de BNA conjunctuurmeting voorjaar 2019 hebben 195 bureaus van verschillende omvang deelgenomen.

Reageer op dit artikel