nieuws

Nathalie de Vries en Paul Vermeulen nieuwe hoogleraren Bouwkunde aan TU Delft

Business

Nathalie de Vries en Paul Vermeulen nieuwe hoogleraren Bouwkunde aan TU Delft
Nathalie de Vries, beeld Barbra Verbij & Paul Vermeulen

De TU Delft heeft Nathalie de Vries (MVRDV) en Paul Vermeulen (De Smet Vermeulen architecten) benoemd tot hoogleraren aan de faculteit Bouwkunde. Als professoren zijn zij verantwoordelijk voor de leerstoelen in Public Building en Urban Architecture.

Nathalie de Vries

Nathalie de Vries (1965) is architect en stedenbouwkundige. Ze studeerde af aan de TU Delft in 1990. Ze is directielid van het internationaal opererende architectenbureau MVRDV, dat ze in 1993 oprichtte samen met Winy Maas en Jacob van Rijs. Momenteel is De Vries voorzitter van de branchevereniging van architectenbureaus BNA.

Ze doceerde aan diverse scholen en instituten waaronder Harvard GSD, IIT Chicago, The Berlage, de TU Delft en ArtEZ Academie van Bouwkunst. Van 2005-2008 was ze Spoorbouwmeester voor ProRail/NS. Van 2002 tot 2004 was ze hoogleraar Architectuur aan de TU Berlin en van 2013 tot de zomer van 2018 was ze hoogleraar aan Baukunstklasse van de Kunstakademie Düsseldorf.

Nathalie de Vries, beeld Barbra Verbij

Nathalie de Vries, beeld Barbra Verbij

Professor in Public Building

Nathalie de Vries stelt voor om het onderzoek naar openbare gebouwen te beschouwen als een collectieve kennisbron en om output te produceren voor de architectonische gemeenschap en daarbuiten, door kennis te bevorderen over hoe architectuurontwerp kan bijdragen aan het oplossen van dringende maatschappelijke kwesties.

‘Praktijk en theorie zijn in de architectuur onlosmakelijk met elkaar verbonden,’ zegt Nathalie de Vries. ‘De ontwerpprojecten moeten een solide educatieve kern vormen, maar ze moeten vanzelfsprekend ook worden omringd door een ‘lichaam van kennis en ervaring’ van de verschillende experts, Dit helpt ervoor te zorgen dat studenten inzicht krijgen en ervaring opdoen door toegang te bieden tot actuele kennis over theorie, praktijk en geschiedenis.’

Nathalie de Vries gaat thema’s onderzoeken die verwant zijn aan de uitdagingen die zij zelf tegenkomt in haar bureau MVRDV, dat wereldwijd actief is. Eén van haar thema’s zal multipliciteit in architectuur zijn, over hoe gebouwen en bouwelementen op productievere wijze kunnen worden ingezet. Een tweede thema, ‘het multiple gebouw’, zal gaan over de massaproductie van gebouwen. Hierbij is belangrijk om te onderzoeken of dit soort gebouwen zo kunnen worden ontworpen dat ze in de loop der tijd makkelijker kunnen worden aangepast. De leerstoel zal ook onderzoeken hoe betekenisvolle publieke ruimtes en publieke gebouwen kunnen worden gemaakt in een tijdperk dat het monofunctionele openbare gebouw steeds minder gangbaar wordt.

Paul Vermeulen

Paul Vermeulen (1962,Brugge) studeerde in 1985 af als ir.-architect aan de KU Leuven. Als wetenschappelijk medewerker voerde hij nadien onderzoek in Indonesië (Bandung); Thailand (Bankok) en Algerije (Algiers). In 1989 begon zijn samenwerking met Henk De Smet. Hij publiceert sinds 1986 over architectuur en werkte van 1996 tot 2000 als redactielid bij Archis. Gedurende verschillende periodes was hij werkzaam als assistent ontwerppraktijk aan de KU Leuven (1991-1995, 2000-2006) en als docent zowel aan de KU Leuven (architectuurkritiek, 1994-2006) als aan de TU Delft (2006-2007, 2008-2014).

Sinds 2007 is hij lid van de Adviescommissie Bouwkundig Erfgoed Oostende en sinds 2011 is hij voorzitter van de Kwaliteitskamer Monumenten en Architectuur, Gent. Hij was jurylid voor verschillende wedstrijden, onder meer de Gouden Pyramide (Prijs van de Bouwheer Nederland, 2003) en de wedstrijd voor het Militair Hospitaal Antwerpen georganiseerd door VESPA (2005). In 2011 ontving hij de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Architectuur (Cultuurprijs Vlaanderen 2010-11).

Paul Vermeulen

Paul Vermeulen

Professor in Urban Architecture

Paul Vermeulen zal zich binnen het thema ‘urban architecture’ richten op de ‘formless public building’ in de stad. Zijn programma richt zich zowel op de verschillende historische Classicismen als de hedendaagse ideeën over ‘citymarketing’. Daarmee daagt Vermeulen uit tot een diepgaander denken over het karakter en de rol van gebouwen in de stedelijke omgeving van de 21ste eeuw.

“Sinds de jaren zeventig bestaat er een geleidelijke scheuring op het gebied van architectuur”, aldus Vermeulen. “Ik merk aan de ene kant een steeds zelfbewuster ontwerperscultus en aan de andere kant de stevige vestiging van een academisch regime, dat autonoom zijn onderzoeksdoelen afkondigt. De professionalisering van zowel ontwerp als wetenschap, hoe waardevol ook, heeft de neiging om de gemeenschappelijke basis van de het vakgebied te achterhalen. Universiteiten behoren tot de zeldzame plaatsen waar deze kloof is te overbruggen. Voor mij is de wetenschap een plek waar kennis groeit door dialoog en uitwisseling. Het is een plek waar verschillen tussen ontwerppraktijken en ontwerponderzoek worden erkend, maar er wordt ook een gemeenschappelijke taal gecultiveerd. ”

Tijdens de eerste drie maanden van zijn hoogleraarschap zal Vermeulen zich richten op het verder definiëren van zijn leeropdracht. Hij zal de oriëntatie van ‘urban architecture’ op de vraag van het ‘formless public building’ in de stad verkennen. Dit thema zou zowel de verschillende classicismen in de geschiedenis uitdagen, allemaal met betrekking tot de gezaghebbende schets van de publieke voorziening vanuit de context, als hedendaagse discoursen over stadsmarketing, in de verwachting dat openbare gebouwen eenmalige blikvangers zijn in een spectaculair contrast met een onverschillig stedelijk tafereel.

Reageer op dit artikel