nieuws

Krachtenbundeling noodzakelijk voor duurzame Binckhorst

Business

Krachtenbundeling noodzakelijk voor duurzame Binckhorst
ZIP2516 van De Mannen van Schuim en Studio Komma winnen Challenge Gemeente Den Haag

Marktpartijen en de gemeente Den Haag moeten gaan samenwerken voor het opwekken duurzame energie op de nieuwe Binckhorst.

Samen met de gemeente Den Haag hebben de Stadmakers, het collectief van gebiedsontwikkelaars, dat actief is op de Binckhorst, een onderzoek laten uitvoeren naar de potentie voor duurzame energiebronnen in het gebied. Het onderzoek van IF Technology toont aan dat er op de Binckhorst voldoende potentie is voor duurzame energiebronnen. Mits er wordt samengewerkt. Het is een absolute voorwaarde dat de individuele initiatieven van overheid en markt gezamenlijk de energieopwekking plannen en organiseren, aldus de onderzoekers.

De ondergrond heeft voldoende capaciteit voor de levering van duurzame energie aan de toekomstige ontwikkelingen. Een combinatie van warmte-koudeopslag, bodemlussen en de slimme inzet van oppervlaktewater geeft capaciteit aan minstens 5.000 woningen en werkplekken. De potentie is groter dan de vraag, omdat de vraag niet evenredig over het gebied verdeeld is. ‘En juist daarom is samenwerking cruciaal.’

De energielevering voor gebieden met een grotere vraag dan de capaciteit van de bodem op die plek, kan aangevuld worden met duurzame energie van kavels waar de vraag kleiner is. Partijen moeten daarom met elkaar afstemmen hoe de bodem en het oppervlaktewater zo benut kan worden, dat er in iedere fase van de herontwikkeling voldoende ruimte over blijft voor de volgende ontwikkelingen. Deze nieuwe manier van samenwerken tussen publieke en private partijen in de (her) ontwikkeling van een gebied met veel verschillende grondeigenaren noemen we Developing Apart Together (DAT).

Stadsmakers-collectief

Het Stadmakers-collectief is een initiatief van de marktpartijen LOCAL, Stebru en BPD Ontwikkeling BV. Inmiddels zijn AM, Amvest, Schouten Bouw, VORM, Borghese en de Mannen van Schuim ook aangehaakt. Voor de herontwikkeling van de Binckhorst hebben zij gezamenlijk tien ontwikkelprincipes opgesteld, met als doel duurzame maatschappelijke en economische meerwaarde voor de Binckhorst.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Resultaten voor ‘Binckhorst’

 

Reageer op dit artikel