nieuws

Fusie Posad en Maxwan: samen verder als PosadMaxwan

Business

Vanaf 1 september gaan Posad en Maxwan samen verder als een bureau. Met deze fusie ontstaat een stedenbouwkundig bureau dat onderzoek, strategie, ontwerp én uitvoering combineert. Het nieuwe bureau PosadMaxwan gaat werken aan de gezonde, duurzame en slimme stad van morgen. Hiroki Matsuura, partner bij Maxwan, start zijn eigen bureau onder de naam MADMA.

PosadMaxwan gaat verder onder leiding van de partners Han Dijk, Rients Dijkstra en Emile Revier. Daarmee combineert het bureau de rijke ervaring van Maxwan met de vernieuwende strategieën van Posad.

Posad werkte de afgelopen jaren onder meer aan onderzoek naar gezonde verstedelijking en de Omgevingsvisie van Rotterdam. Daarnaast ontwikkelde het bureau slimme strategieën voor energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid.

Maxwan verwierf bekendheid met projecten als het masterplan voor Leidsche Rijn in Utrecht, de Groene Singel in Antwerpen en Barking Riverside in London. Rients Dijkstra was van 2012 tot 2016 Rijksadviseur voor Infrastructuur en Stad. Sinds 2015 is hij (in deeltijd) aangesteld als hoogleraar Urban Design aan de TU Delft.

Gemeenschappelijke ambitie

PosadMaxwan gaat verder met een internationaal team van dertig stedenbouwkundigen, onderzoekers en landschapsarchitecten. Zij gaan werken vanuit Bink36 in Den Haag, het huidige onderkomen van Posad.

Posad en Maxwan samen verder als PosadMaxwan

De partners van het nieuwe bureau hebben elkaar gevonden in een gemeenschappelijke ambitie voor de toekomst van de stad: “Steeds meer mensen trekken naar de stad, terwijl de ruimtelijke uitdagingen op het gebied van onder andere klimaat, mobiliteit, gezondheid en inclusiviteit toenemen. Deze complexe puzzel vraagt om nieuwe ruimtelijke antwoorden. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de veranderingen waar de stad van morgen om vraagt.”

“In de benadering van deze opgaven hebben beide bureaus grote raakvlakken: we kijken vooruit, zijn optimistisch en durven gangbare opvattingen ter discussie te stellen. We gebruiken onze verbeeldingskracht en zetten data in om duurzame, menselijke oplossingen te ontwikkelen. Met deze werkwijze bouwt PosadMaxwan aan stevig gefundeerde, wenkende toekomstperspectieven voor opdrachtgevers die betere steden voor ogen hebben,” aldus Rients Dijkstra.

Reageer op dit artikel