nieuws

Peter Russell stopt als decaan Bouwkunde TU Delft

Business

Professor Peter Russel is per 1 juni teruggetreden als decaan van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij wil graag zijn wetenschappelijke carrière weer meer aandacht geven. Er zal een tijdelijke interim decaan worden aangesteld. Het college van bestuur is nog in gesprek over het vaststellen van het profiel voor de nieuw decaan.

Peter Russell stopt als decaan Bouwkunde TU Delft
Peter Russell

Professor Peter Russel volgde in 2015 Karin Laglas op die de faculteit in 2014 verliet. Russell werd aangesteld vanwege zijn internationale ervaring en visie. Ook zijn uitgebreide kennis op het gebied van intelligente gebouwen en gebouwinformatie-modellen sloot volgens rector Karen Luyben goed aan bij het onderzoek naar intelligente steden van de universiteit.

Hij vervulde zijn functie als decaan één jaar korter dan de vier jaar dat hij was aangesteld. Hij blijft wel aan de TU Delft verbonden, maar zal zich weer meer op onderzoek gaan richten. In opdracht van het college van bestuur zal hij het faculteitsoverstijgende onderzoeksgebied Computation in Architecture vorm gaan geven.

Vice-decaan professor Andy van den Dobbelsteen neemt tijdelijk de taken op zich, totdat op korte termijn door het cvb een interim decaan wordt aangesteld. Het cvb is met verschillende partijen in gesprek over het profiel van de nieuwe decaan.

Peter Russel

Voordat Peter Russell als decaan begon aan bouwkunde was hij professor Computer Supported Planning (CAAD) bij de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH Aachen). Eerder was hij decaan van de faculteit Bouwkunde bij RWTH en stond hij aan het hoofd van de Raad van Decanen. Hij is partner in architectuurpraktijk IP Arch GmbH en voorzitter van de Deutsche Dekane- u. Abteilungsleiterkonferenz (DARL). Van 2012 tot 2013 was hij lid van de raad van de Association for European Education in Architecture (AEEA/EAAE). Hij is tevens medeoprichter van het in 2013 opgerichte Europese netwerk voor architectuuronderzoek ARENA.

Russell behaalde een bachelor in Environmental Design Studies aan de Technical University of Nova Scotia, Canada, waar hij vervolgens een masteropleiding Bouwkunde afrondde. Zijn onderzoek omvat Building Information Modelling, Intelligente Gebouwen en Ambient Assisted Living. In 2010 leidde hij de internationale visitatiecommissie die een gemeenschappelijke onderzoeksvisitatie van de onderzoekprogramma’s en –instituten bij de TU Delft en de TU Eindhoven uitvoerde. Hij maakte ook deel uit van het organisatiecomité van de Solar Decathlon Europe 2014, waar TU Delft’s ‘Prêt-à-Loger’ de derde plaats behaalde.

Reageer op dit artikel