nieuws

Job Dura Prijs 2018 geopend

Business

De inschrijving voor de Job Dura Prijs 2018 is geopend. Dit keer is het thema ‘Mobiliteit in Rotterdam’. Hiervoor wordt gezocht naar uiteenlopende initiatieven die een bijdrage leveren aan de radicale verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van Rotterdam.

Job Dura Prijs 2018 geopend

Rotterdam staat aan de vooravond van een ingrijpende transitie op het vlak van mobiliteit die het gebruik en de inrichting van de stad in veel opzichten zal gaan veranderen. De groei en stedelijke verdichting van de stad kent voorlopig nog geen einde, maar zonder doordachte mobiliteits-maatregelen zullen verkeerstromen (nog) vaker vastlopen. Daarnaast bestaat er een toenemend verlangen naar een gezonde, bereikbare en leefbare stad, waarbij de auto drastisch naar de achtergrond wordt gedrongen. Maar mobiliteit is nadrukkelijk geen doel op zich, het is vooral een manier om de toegang tot werk, onderwijs en voorzieningen te vergroten en mensen te verbinden.

Voor deelname aan de Job Dura Prijs 2018 is de jury op zoek naar projecten die aansluiten bij deze thematiek en die voldoen aan (zoveel mogelijk van) de volgende criteria:

Van invloed op de ruimtelijke omgeving in Rotterdam
Innovatief en met gebruik van slimme technologie
Inspelend op gedragsverandering
Levensvatbaar en opschaalbaar
Probleemoplossend (gezondheid, sociale ongelijkheid, bereikbaarheid, leefbaarheid)

Jury

De jury staat onder leiding van voorzitter Alexandra den Heijer (hoogleraar Publiek Vastgoed TU Delft). De andere juryleden zijn Alexandra van Huffelen (algemeen directeur GVB Amsterdam), Gijs van Lookeren Campagne (medeoprichter Greenwheels, thans directeur Ease2Pay), Paul Gerretsen (agent Vereniging Deltametropool) en Piet Vollaard (oprichter Stichting Stad in de Maak, winnaar van de Job Dura Prijs 2016).

Iedere twee jaar staat de Job Dura Prijs in het teken van een actueel thema binnen de bebouwde omgeving in de regio Rijnmond. De Job Dura Prijs bestaat uit een kunstobject van Bruno Ninaber van Eyben en een geldbedrag van € 25.000. Tevens wordt een aanmoedigingsprijs uitgereikt van €7.500. De aanmoedigingsprijs heet de ‘Daan Dura Aanmoedigingsprijs’ als eerbetoon aan fondsoprichter Daan Dura (1932-2011).

Projecten voor de Job Dura Prijs 2018 kunnen uiterlijk 1 september 2018 worden ingediend. Meer informatie

Reageer op dit artikel