nieuws

Woonagenda moet 75.000 huizen per jaar leveren

Business

Woonagenda moet 75.000 huizen per jaar leveren

De komende zes jaar moeten er jaarlijks gemiddeld 75.000 woningen in Nederland worden gebouwd, aldus minister Kajsa Ollongren (Wonen). Om te zorgen dat er meer en sneller gebouwd wordt heeft ze woensdag de Nationale Woonagenda met gemeenten, provincies, marktpartijen en corporaties gesloten.

‘We moeten creatief zijn’, aldus de bewindsvrouw. Er zal volgens haar gebouwd moeten worden op oude industrieterreinen, in havengebieden, aan de rand van steden en ‘soms zal er groen moeten worden opgeofferd’. Er moeten vooral ook passend worden gebouwd, voor bijvoorbeeld ouderen en alleenstaanden.

De woonagenda richt zich op drie uitdagingen. Naast het versnellen van de woningbouw moet die ook zorgen voor het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en de betaalbaarheid van het wonen. Het akkoord moet er voor zorgen dat er nu stappen worden gezet en plannen uitgewerkt. Tweemaal per jaar wordt de voortgang van het akkoord besproken.

De harde doelstelling van 75.000 woningen per jaar tot 2025 komt uit de koker van Bouwend Nederland, zo blijkt uit een melding op de website van deze branchevereniging.

Voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland: ‘We hebben veel nieuwe woningen nodig, en we hebben ze snel nodig. Het brede draagvlak voor de Nationale Woonagenda toont aan dat we allemaal de urgentie van de opgaven op de woningmarkt inzien en daar samen iets aan willen doen. We hebben elkaar nodig om stappen te kunnen zetten. Voor het versnellen van de woningproductie is het nu zaak dat het Rijk, samen met medeoverheden en andere stakeholders zo snel mogelijk concrete woningbouwafspraken maakt.’

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Lees meer in de Whitepaper Verdichting

Reageer op dit artikel