nieuws

Co Verdaas nieuwe hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

Business

De faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft Co Verdaas benoemd tot hoogleraar Gebiedsontwikkeling. Hij volgt Friso de Zeeuw op als praktijkhoogleraar. De komende jaren zal Verdaas zich focussen op de conceptontwikkeling voor duurzame stedelijke gebieden.

De praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling richt zich op de agendering van urgente kwesties, het ontwikkelen van toepassingen, het ontsluiten van kennis en het leggen van verbindingen tussen partijen. Als hoogleraar Gebiedsontwikkeling zal Verdaas steeds de brede maatschappelijke context voor ogen houden.

Grote thema’s voor de komende decennia die zich ruimtelijk vertalen, zijn onder andere de woningbouwopgave, de landbouwstructuur, de energietransitie en de mobiliteit. Verdaas ziet hierin kansen voor een coördinerende rol van de overheid, opdat marktpartijen weten waar ze aan toe zijn en waar investeringen kunnen renderen. De verbinding tussen gebiedsontwikkeling en andere grote maatschappelijke opgaven creëert het nodige perspectief om na te denken over hoe het grote geheel straks functioneert.

Co Verdaas

Co Verdaas heeft ruim twintig jaar ervaring in onderzoek, advies en bestuur, zowel in de wetenschap als in de praktijk, in het bedrijfsleven en de overheid. Hij werkte onder andere bij de Universiteit van Wageningen, de gemeente Zwolle en een woningcorporatie. Verder was hij lid van de Tweede Kamer en gedeputeerde van de provincie Gelderland. Op dit moment werkt Co Verdaas ook als adviseur bij Over Morgen.

Verdaas is gepromoveerd op het planstelsel. Als praktijkhoogleraar overweegt hij jaarlijks een thema uit te diepen. Zo kunnen nieuwe perspectieven worden geschetst, waarbij de bouwopgave wordt gekoppeld aan ecologische waarden. Ook de verbinding met digitalisering en big data zal met de opkomst van smart cities nieuwe kansen bieden. Zo kunnen concepten worden ontwikkeld voor duurzame stedelijke gebieden.

Reageer op dit artikel