nieuws

Interieurarchitectentitel blijft behouden

Business

Het ministerie van OCW heeft afgelopen week laten weten dat de titelbescherming voor interieurarchitecten gehandhaafd blijft. Met deze beslissing komt een eind aan een aantal onzekere jaren voor interieurarchitecten.

Interieurarchitectentitel blijft behouden

De bni heeft zich de afgelopen jaren, samen met de BNA en BNO, ingezet voor bescherming van de interieurarchitectentitel. ‘De interieurarchitect dient een publiek belang dat uitstijgt boven het directe belang van de opdrachtgever en bijdraagt aan de hoge eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving’, aldus Kees Spanjers, oud-voorzitter bin en voorzitter van de werkgroep Titelbescherming.

Vakbekwame beroepsuitoefening

In de beslissing van de minister wordt hieraan gerefereerd, evenals aan onderzoeken en adviezen die gedaan zijn en waarin tevens werd gepleit voor behoud van de titel. In het besluit wordt nog vermeld dat de discipline interieurarchitectuur momenteel geen universitaire mastertrack kent, maar dat daar vanuit de beroepsgroep al langere tijd voor wordt gepleit. De minister ziet initiatieven hiervoor met belangstelling tegemoet.

Historie titel

In Nederland is de titel interieurarchitect sinds 1987 beschermd. Alleen ontwerpers die voldoen aan de wettelijk vastgelegde opleidings- en ervaringseisen mogen zich inschrijven in het architectenregister en zich interieurarchitect noemen. In 2014 is de titel van interieurarchitect op een lijst met andere titels terecht gekomen, die wegens een Europese dienstenrichtlijn was gemaakt. Het uiteindelijk doel was om in heel Europa de eisen aan bepaalde gereglementeerde beroepen te vereenvoudigen en waar mogelijk af te schaffen.

Tekst: bni.nl

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel