nieuws

Omzet architectenbureaus in 2016 verder gestegen

Business

De gemiddelde omzet van architectenbureaus is in 2016 met 5% gestegen. Architecten profiteren van het herstel van de markt en zien – naast hun omzet – hun bedrijfsresultaat licht stijgen. Het aantal bureaus dat weer zwarte cijfers schrijft is daardoor verder toegenomen. De verschillen tussen bureaus en deelmarkten blijven evenwel nog groot. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2016.

Omzet architectenbureaus in 2016 verder gestegen

Marktontwikkelingen

De omzet afkomstig van bedrijven, projectontwikkelaars en aannemers stijgt. Particulieren en overheid blijven andere belangrijke opdrachtgevers. De woningmarkt blijft de belangrijkste deelmarkt. De groei zit vooral bij zorg, industrieel vastgoed en gemengde projecten. Architectenbureaus halen meer dan de helft van hun omzet uit projecten waarbij zij van ontwerp tot en met de esthetische begeleiding betrokken zijn. De mate van betrokkenheid verschilt sterk per project en bureau.

Gestegen tarieven en betere bedrijfsresultaten

De marge in de uurtarieven is in 2016 licht gestegen. Het aantal bureaus dat het jaar met een positief resultaat heeft afgesloten is hierdoor verder toegenomen. Ook het gemiddelde bedrijfsresultaat is beter. Een aantal bureaus ziet echter weinig terug van het herstel. Daarbij valt op dat de omzet per FTE tussen kleine en grote bureaus flink uiteen loopt, waarbij deze bij grotere bureaus tot 1,5 maal hoger ligt dan bij de kleine bureaus. Grotere bureaus werken veelal aan grootschaliger projecten dan kleinere branchegenoten. Positief is dat de gemiddelde kosten om deel te nemen aan Europese aanbestedingen met bijna 25% zijn gedaald.

Veranderende samenstelling bureaus

Bureaus bieden gemiddeld werk aan 4,4 FTE. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Over de hele linie is er de afgelopen jaren sprake geweest van een flinke schaalverkleining van bureaus, waarbij opvalt dat vooral de grote bureaus het goed doen in het buitenland. Verder heeft er een verjonging van het personeelsbestand plaatsgevonden. Qua samenstelling bestaan bureaus steeds meer uit architecten en minder uit technisch tekenaars. Daarnaast ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen.

Toename omzet en werkgelegenheid

De totale brancheomzet bedroeg in 2016 naar schatting € 934 miljoen. De werkgelegenheid was 10.600 FTE, die worden ingevuld door 11.200 mensen. Dit is een flinke toename ten opzichte van 2015. Het aantal ingeschreven zzp-bureaus de laatste jaren ongeveer is verdubbeld. De geregistreerde architecten bij bureau architectenregister blijven nagenoeg stabiel op 10.600. Zij zijn regelmatig ook werkzaam op andere plekken dan binnen architectenbureaus.

Over de BNA Benchmark

De BNA Benchmark Jaarcijfers 2016 geeft BNA leden inzicht in de gemiddelde omzet, kostenstructuur, bedrijfseconomische prestaties, deelmarkten, opdrachtgevers, leveringsvoorwaarden en contracten per bureaugrootte in 2016. De Benchmark Jaarcijfers bieden de mogelijkheid de marktontwikkelingen te volgen en uw bureau te vergelijken met andere bureaus. Zij kunnen aanleiding zijn om uw bureaustrategie aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Bron: BNA.nl

Reageer op dit artikel