nieuws

Wie oordeelt over de ARC17 Oeuvre Award?

Business

De ARC17 Oeuvre Award wordt door de redactie van de Architect jaarlijks toegekend aan een persoon die een blijvende en vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de gebouwde omgeving. Voor de prijs komen naast architecten, interieurarchitecten en designers, ook wetenschappers en opdrachtgevers in aanmerking.

Wie oordeelt over de ARC17 Oeuvre Award?

Dit jaar kiezen Patrick van de Klooster, AIR – voorzitter, Wienke Bodewes, Amvest, Ninke Happel, HCVA en Harm Tilman, secretaris de winnaar.

Patrick-van-der-Klooster juryvoorzitter ARC17 Oeuvre Award
Patrick van der Klooster, (voorzitter), directeur AIR

Patrick van der Klooster (Rotterdam, 1970) is sinds 2005 directeur van AIR, Architectuurinstituut Rotterdam. Na zijn studie sociale en economische studie werkte hij achtereenvolgens voor het stedenbouwkundig adviesbureau van Riek Bakker, organisatieadviesbureau De Beuk en de landelijke Raad voor Cultuur. Naast zijn directeurschap vervult Patrick een aantal nevenactiviteiten zoals het vice voorzitterschap van het Prins Bernardcultuurfonds Zuid Holland en juryvoorzitterschappen voor prijsvragen. Meest recent vervulde Patrick de rol van voorzitter van de selectiecommissie voor het gebouw The Sax op de Rotterdamse Wilhelminapier, dat is gewonnen door MVRDV.

Wienke Bodewes, jury ARC17 Oeuvre Award

Wienke Bodewes, algemeen directeur Amvest

Wienke studeerde Stedenbouw aan de Technische Universiteit Delft. Hij startte in 1976 zijn carrière bij de gemeente Rotterdam als achtereenvolgens lid van het Q & Q team, hoofd afdeling Vernieuwbouw bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en Stadsvernieuwing en directeur Consult. Van 1995 tot 2007 was hij werkzaam bij woningcorporatie Ymere, waar hij de ontwikkelingsdochter oprichtte en vormgaf en toetrad tot de Raad van Bestuur. Sinds 2007 is Wienke algemeen directeur van Amvest, fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland.
Nevenfuncties, o.a.: Voorzitter Raad van Toezicht SWK, Voorzitter Stichting Het Nieuwe IJ, Voorzitter Holland Property Plaza, Voorzitter Forum voor Stedelijke Vernieuwing, Lid Raad van Aanbeveling Provada, Lid Raad van Toezicht IABR (Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam).
Wienke was van 2009 tot en met 2015 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM).

 

Ninke-Happel Jury ARC17 Oeuvre Award
Ninke Happel, eigenaar en architect Happel Cornelisse Architecten

Ninke Happel studeerde architectuur en omgevingspsychologie aan de TU Delft en de KU Leuven. In 2007 startte ze Happel Cornelisse Architecten dat vanaf 2013 Happel Cornelisse Verhoeven heet. Het bureau werkt in Nederland, België en Zwitserland aan een breed portfolio van publieke gebouwen, herbestemmingen, woongebouwen en openbare interieurs. Met een uitgesproken belangstelling voor de cultuurhistorische gelaagdheid van steden en gebouwen bevinden de projecten zich meestal op het snijvlak van oud en nieuw. Het bureau werkt daarbij vanuit een synthetische benadering waarbij heden en verleden op dezelfde as worden gezet om met regenererende kracht elkaars eigenheid te kunnen versterken. Daarnaast neemt het bureau actief deel aan het architectuurdebat met lezingen in binnen- en buitenland. Naast de werkzaamheden voor HCVA heeft Ninke het Rotterdams Woongenootschap opgericht; een coöperatieve vereniging die woningen wil bouwen, verhuren en onderhouden in de centrale wijken van Rotterdam van de middengroep.

def_Blog_Harm_Tilman_vierka.jpg

Harm Tilman (secretaris), hoofdredacteur de Architect

​Harm Tilman (1954) is sinds 2002 hoofdredacteur van de Architect, een onafhankelijk en opiniërend vakblad en platform op het gebied van architectuur, stedenbouw, techniek en interieur waarin het ontwerp centraal staat. Daarvoor was hij coördinator aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam. Tilman studeerde in 1984 af aan de TU Delft, was na zijn studie werkzaam als stedenbouwkundig ontwerper en onderzoeker, gaf lezingen en begeleidde projecten op uiteenlopende onderwijsinstellingen in binnen en buitenland. Tevens is hij auteur van tal van publicaties op het gebied van moderne architectuur en ruimtelijke ordening.

De ARC17 Oeuvre Award is een initiatief van de Architect

Reageer op dit artikel