nieuws

Inrichting van energielandschappen vereist nieuwe denkwijze

Business

Hernieuwbare energie wordt in de toekomst overal een vanzelfsprekend onderdeel van onze leefomgeving.Volgens ECN en Wageningen University & Research (WUR) ligt hier een fikse uitdaging. In de paper ‘De energietransitie: een nieuwe dimensie in ons landschap’ pleiten zij voor een andere denkwijze bij het inpassen van een grote hoeveelheid windturbines en zonneparken in het bestaande landschap.

Inrichting van energielandschappen vereist nieuwe denkwijze
Uit de paper ‘De energietransitie, een nieuwe dimensie in ons landschap’. Een ontwerp voor een offshore windpark waar energieopwekking een verhoging van de biodiversiteit helpt te realiseren en kan worden gecombineerd met aquacultuur en verschillende soorten waterrecreatie

“Het ontwerpen van energielandschappen vergt een geheel nieuwe manier van denken. Hernieuwbare energietechnologieën kunnen niet helemaal worden ‘ingepast’ in het bestaande landschap, daarvoor is de opgave te groot. Alleen al voor de benodigde zonneparken hebben we ruimte nodig zo groot als de halve provincie Utrecht. Er moeten geheel nieuwe landschappen worden gecreëerd. Landschappen die door mensen worden gewaardeerd en economisch haalbaar zijn”, zeggen de experts van ECN en WUR.

Onvoldoende draagvlak

Het feit dat de transitie naar een duurzame energiehuishouding grote kansen biedt voor het klimaat en de economie (ook van lokale gemeenschappen) blijkt in de praktijk vaak niet voldoende te zijn voor draagvlak: grootschalige windenergieprojecten worden vaak kritisch ontvangen en zonneparken kunnen niet automatisch op steun van omwonenden rekenen.

Energielandschappen gaan als het ware een nieuwe laag in het bestaande landschap vormen. “Het gaat erom dat die nieuwe laag kwaliteit toevoegt. Daarbij is het van belang dat projectontwikkelaars, technologie-ontwikkelaars, landschapsarchitecten en overheden met elkaar samenwerken en dat planprocessen zodanig worden ingericht dat bewoners en gebruikers daadwerkelijk betrokken worden bij de energietransitie en de gevolgen daarvan voor hun leefomgeving”, zegt het onderzoeksteam. “De technologie ontwikkelt zich razendsnel. Er zijn bijvoorbeeld zonnepanelen met kleuren en prints, geschikt als fraai stroomproducerend bouwelement. De ontwerpen moeten aansluiten bij wat bewoners van een streek in dialoog aan wensen hebben geformuleerd. Dit vraagt om plannen, ontwerpen en bouwen in een intensieve samenwerking tussen alle belanghebbenden.”

Reageer op dit artikel