nieuws

Ladder voor duurzame verstedelijking wijzigt per 1 juli 2017

Business

Op 1 juli 2017 wijzigt de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De Ladder is een toetsingsinstrument voor efficiënt ruimtegebruik. Deze dient als onderlegger bij het indienen van een bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Ladder voor duurzame verstedelijking wijzigt per 1 juli 2017

Met de Ladder wordt een bestemmingsplan getoetst of het aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden, ook wel de treden van de Ladder genoemd, waarborgen een zorgvuldige ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe ontwikkelingen. Voor stedebouwers is zo’n stappenplan een handig instrument om tijdig te kunnen zien of zij kans maken om hun ingediende plan gerealiseerd te krijgen.

De (drie) treden van de Ladder:

  • De stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte
  • Die behoefte binnen het bestaande stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins
  • Kan de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaande stedelijk gebied kan plaatsvinden moet worden omschreven hoe de ontsluiting plaats tot stand komt met behulp van verschillende middelen van vervoer.

Nieuwe Ladder

Ten opzichte van de vorige Ladder zijn de belangrijkste wijzigingen: geen tredes meer. Is alleen bij buitenstedelijke ontwikkeling de uitgebreide Laddermotivering nodig en kan de Laddertoets doorschuiven naar het uitwerkings- of wijziginsplan.

Onderstaande linkjes wijzen naar de tekst die tot 1 juli nog gelden. De nieuwe teksten zijn vanaf eind mei beschikbaar.

http://ladderverstedelijking.minienm.nl/#ladder

http://ladderverstedelijking.minienm.nl/pdf/IEM_Handreiking.pdf

Reageer op dit artikel