nieuws

3.600 woningen bij Utrecht CS

Business

Utrecht wil een groen, autoluw en hoogstedelijk centrumgebied aan de westkant van het Centraal Station mogelijk maken.

3.600 woningen bij Utrecht CS
Plangebied rond Utrecht CS

De plannen voor het Beurskwartier en Lombokplein omvatten de bouw van circa 3.600 duurzame woningen, werkplekken, cultuur, horeca, buurtwinkels en andere dagelijkse voorzieningen, twee parken en een plein aan het water. Het college geeft de concept-omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein met de bijhorende MilieuEffectRapportage (MER) vrij voor inspraak.

In 2023 start de herontwikkeling van de huidige Jaarbeurs parkeerterreinen (P1 en P3 en omgeving) aan de Croeselaan tot een nieuw stadsdeel: het Beurskwartier. Met een mix van circa 3.000 (sociale) huur- en koopwoningen en voorzieningen. Bestaande woningen aan de Croeselaan, Veemarktstraat/Veemarktplein en Van Zijstweg vallen binnen het project. De gemeente wil deze woningen aankopen. Een deel hiervan zal worden ingepast in de nieuwe plannen. Een ander deel zal worden gesloopt om plaats te maken voor een goede verbinding met de oude binnenstad en een park. De gemeente voert met de bewoners en eigenaren gesprekken over deze plannen voor behoud en/of sloop.
Het drukke Westplein verandert de komende jaren in het Lombokplein. De Leidse Rijn wordt verbreed en doorgetrokken richting de Catharijnesingel met aan beide kanten circa 600 woningen. Het nieuwe Lombokplein komt aan het water. De Graadt van Roggenweg wordt verlegd om het NH-hotel heen en deels ingericht als een stadsstraat met 2 x 1 rijbaan en 30 km/uur.

Reageer op dit artikel