nieuws

Naturalis: Is het #Laat maar waaien of #Blijf van mijn gebouw af geworden?

Business

Van de 39 stemmers op onze twitterpoll kiest 77 procent voor #Laat maar waaien. Slechts 23% koos voor de andere optie. Uit de reacties op twitter blijkt toch veel onbegrip voor de mening van Fons Verheijen. ‘Is Naturalis niet gewoon de eigenaar en mag het museum gewoon verbouwen wanneer het hen uitkomt’ is een veel gestelde vraag. Ook het betalen van de proceskosten (20.000 euro) door Naturalis stuit op onbegrip.

Naturalis: Is het #Laat maar waaien of #Blijf van mijn gebouw af geworden?

Zijn de stemmers op de Architect enquête alleen maar  architecten? Niet alleen. Onverwachte bijval komt uit de hoek van een bioloog die de architect gelijk geeft maar vooral boos is omdat het museum misschien door deze kwestie failliet gaat. Ook is er een reactie van iemand die Verheijen verwijt de doelgroep geen dienst te doen. Opdrachtgevers zullen wel 2x nadenken voordat zij een architect inschakelen.

Een bodemprocedure op 22 maart moet uitkomst bieden
Door de uitspraak op te schuiven naar 22 maart krijgt Naturalis van de rechtbank de kans om hem nader te informeren over de ‘stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de voorgenomen plannen en dat partijen zich nader kunnen uitlaten over de (on)wenselijkheid van een eventueel op te leggen verbod (naast toewijzing van de vordering tot het vergoeden van schade) en de omstandigheden die daarbij in aanmerking zouden moeten worden genomen.’

Meer lezen over de uitspraak

Auteursrecht
Tijdens een door de BNA georganiseerde discussiemiddag over auteursrecht bleek dat veel architecten tien jaar eigenlijk al veel te lang vinden om het auteursrecht te kunnen aanspreken. Zij vinden vijf jaar voldoende. ‘In de exploitatiefase ontstaan vaak problemen met een gebouw en dan moet daar iets aan gedaan kunnen worden.’ Anderen in deze discussie vonden echter zelfs een jaar al genoeg.

De discussie ging voorts over ‘het niet functioneren van een gebouw (bijvoorbeeld de gevelbeplating komt er af als gevolg van een ontwerpfout van de architect), dan kan het niet zo zijn dat met een beroep op het auteursrecht de architect zich verzet tegen herstel. En toch ziet men dat gebeuren. De meeste aanwezigen vonden dergelijk verzet ongewenst.

Ook bij verminking zou de redelijkheid, aldus een van de aanwezigen, een rol moeten spelen. ‘Veel meer dan tot nu toe moet er oog en begrip zijn voor het feit dat een gerealiseerd ontwerp een gebruiksfunctie heeft. Wat voor architecten vooral van belang is het ontwerpproces: daar moet hij een goede plaats in krijgen, en dat proces moet goed vorm gegeven zijn. De angst is om architecten goed bij het proces te betrekken moet weggenomen worden. De rechten op het ontwerp zijn voor velen minder belangrijk.’

Lees meer over dit onderwerp

Lees ook de eerdere berichten over Naturalis:

– Rechter legt Naturalis per direct bouwverbod op
Rechtbank: verbouwing Museum Naturalis inbreuk op rechten architect|
Verbouwing Naturalis soberder dan gedacht
Definitief ontwerp Naturalis door Neutelings Riedijk
Fons Verheijen ‘Nieuw ontwerp Naturalis verminkt gebouw’
Blog: Ik verzet mij
Fons Verheijen bewijst de architectuur geen dienst

Reageer op dit artikel