nieuws

Drie bureaus geselecteerd voor verbouwing stadhuis Leiden

Business

Het monumentale stadhuis van Leiden ondergaat een renovatie. Een modernisering moet het gebouw klaar maken voor flexibel werken. Op een uitvraag van de gemeente Leiden reageerde 41 architectenbureaus. Drie bureaus zijn geselecteerd om een voorstel te doen: BiermanHenket architecten, CEPEZED en Office Winhov samen met Studio Linse.

Drie bureaus geselecteerd voor verbouwing stadhuis Leiden
Stadhuis Leiden

Het stadhuis van Leiden is centraal gelegen aan het Stadhuisplein en de Breestraat. Het gebouw van architect C. J. Blaauw stamt uit 1932, nadat het oorspronkelijke stadhuis drie jaar eerder bij een brand verloren was gegaan. Alleen de zestiende-eeuwse voorgevel van het oude gebouw is bewaard gebleven in het nieuwe ontwerp.

Toekomstbestendig
Het monumentale gebouw is nu toe aan een grondige renovatie. Een nieuwe inrichting van de kantoorverdiepingen moet extra werkplekken bieden voor de ambtenaren. Tegelijkertijd verhuizen de publieksbalies naar een andere locatie om plaats te maken voor andere publieke functies. Dit zorgt voor een toekomstbestendig stadhuis, waar zowel de inwoners als ambtenaren graag komen.

De opgave kent een hoge mate van complexiteit. De monumentale status van het stadhuis vraagt om een zorgvuldig ontwerp met respect voor het oude gebouw. Tegelijkertijd dient er voor de verschillende bouwkundige en installatietechnische aanpassingen maatwerk geleverd te worden. De gemeente Leiden streeft er daarbij naar dat het stadhuis een inspirerend voorbeeld vormt voor toekomstige duurzame monumenten.

Burgerzaal stadhuis Leiden

Drie voorstellen
In totaal deden 41 bureaus een inzending voor de verbouwing van het stadhuis, waarbij zij met referenties dienden aan te tonen ervaring te hebben met dergelijke complexe opgaven. Een selectiecommissie selecteerde uiteindelijk BiermanHenket architecten, CEPEZED en Office Winhov.

De drie bureaus gaan nu aan de slag met de verdere uitwerking van de plannen. Eind april organiseert de gemeente Leiden een tentoonstelling, waar de bureaus hun ontwerpen presenteren. Het publiek krijgt dan de mogelijkheid om op de plannen te reageren. Deze reacties neemt de beoordelingscommissie mee in het uiteindelijke gunningsadvies aan het college.

Reageer op dit artikel