nieuws

Woningmarkt nog altijd motor bouwsector

Business

In de totale bouwketen is de orderportefeuille met een tiende maand toegenomen naar 7,1 maand. Alle conjunctuurindicatoren wijzen voor de komende periode dankzij de sterke woningmarkt op een verdere productiegroei en banengroei bij alle schakels in de bouwketen.

Woningmarkt nog altijd motor bouwsector

Dit blijkt uit de onlangs gepresenteerde Monitor Bouwketen najaar 2016 van Bouwend Nederland, BNA, NLingenieurs en Uneto-VNI. De bouwbedrijven en installatiebedrijven zagen opnieuw een vergroting van de werkvoorraad. De werkvoorraad van de architectenbureaus bleef na de eerdere stijging stabiel. De ingenieursbureaus lieten een lichte teruggang zien, maar verwachten een verbetering in de komende drie maanden. Bedrijven ervaren nu al problemen bij het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel.

Net als een half jaar geleden laat de monitor zien dat er sprake is van een krachtige groei, waarbij de woningbouw de motor is. In de grond-, weg- en waterbouw is echter nog steeds sprake van een lichte daling van de omzet. De verwachtingen ten aanzien van de omzet zijn over de gehele linie positief, aldus de brancheverenigingen. De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten aan architecten bedraagt evenals een half jaar geleden 4,5 maanden. Ten opzichte van een jaar geleden is de orderportefeuille met 0,7 maanden gestegen.

De orderportefeuille van ingenieursbureaus is ten opzichte van de vorige meting met 0,7 maanden afgenomen. Ten opzichte van een jaar geleden is de orderportefeuille twee tiende maand hoger. De werkvoorraad van bouwbedrijven is het afgelopen half jaar op een historisch hoog niveau gelijk gebleven. Bij installatiebedrijven is de orderportefeuille met vijf tiende maand toegenomen.

Reageer op dit artikel