nieuws

Van Veen Architecten en Urbis intensiveren samenwerking

Business

Met de verhuizing van Urbis naar het Heinekengebouw in Rotterdam krijgt de samenwerking tussen Van Veen Architecten en Urbis een structureel karakter. Hierdoor ontstaat een team van in totaal 12 architecten en stedenbouwkundigen. Zo kunnen de bureaus nu samen een full service product bieden aan opdrachtgevers: van stedenbouwkundig masterplan tot architectonische uitwerking op detailniveau en van gebouwtypologie tot buitenruimte.

Van Veen Architecten en Urbis intensiveren samenwerking

Met de samenwerking spelen Van Veen en Urbis in op de veranderende bouwopgave die veelal gaat over vernieuwing: van stedelijk gebied, van bestaand vastgoed en van de openbare ruimte. Een integrale aanpak is daarbij cruciaal om te kunnen komen tot een optimale combinatie van oud en nieuw, de mix van functies en de versterking van de kwaliteit van het bestaande. In deze complexe uitdagingen voelen beide bureaus zich thuis en vullen ze elkaar effectief aan.

Van Veen Architecten en Urbis intensiveren samenwerking 2
School 7 Bibliotheek, Den Helder, de inzending van Van Veen Architecten samen met & Mars interieurarchitecten.

Over Urbis
Urbis geeft adviezen in de volle breedte van de disciplines stedebouw, landschap en buitenruimte, op verschillende schaalniveaus. Het bureau heeft veel expertise ontwikkeld op het gebied van complexe binnenstedelijke opgaven met gemixte functies en herontwikkelingslocaties.

Van Veen Architecten en Urbis intensiveren samenwerking 3
Projecten Urbis (vlnr) : Kennedy Süd, Luxemburg | Haven Scheveningen | Utrecht Centraal | Bijlmermeer

Voorbeelden van projecten waar Urbis de laatste jaren aan heeft gewerkt zijn de ontwikkelingen aan de westzijde van Utrecht Centraal, de Vernieuwing van de Bijlmermeer, de duurzame stadswijk Kennedy Süd in Luxemburg Stad en het masterplan en beeldkwaliteitplan voor de herontwikkeling van de Scheveningse Haven.

Reageer op dit artikel