nieuws

Samenwerking bouwketen belangrijk voor architecten

Business

Samenwerking in de bouwketen is voor architectenbureaus steeds belangrijker. Van alle bureaus geeft 74 procent aan meer samen te werken, vooral met bouwbedrijven, ingenieurs en vakgenoten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2016.

Samenwerking bouwketen belangrijk voor architecten

BNA-directeur Fred Schoorl: “Verbinden en samenwerken zijn cruciaal in de steeds ‘plattere’ wereld. Dat zie je ook in de digitale wereld. Hierbij speelt voor architecten BIM een steeds belangrijkere rol. Maar naast BIM zijn voor een moderne branche ook ‘soft skills’ zoals  strategisch samenwerken, ondernemerschap, communicatie, acquisitie, contracteren, procesmanagement, organisatie en tijdmanagement van toenemend belang.”

Samenwerking bouwketen belangrijk voor architecten 2
Op welke gebieden werk je samen? (Panteia)

Samenwerkingsgebieden

Bureaus werken het meest samen in een bouwteam en met ontwerpen. Samenwerken bij offertes noemt 40% van de samenwerkende bureaus. Nog relatief weinig wordt er samengewerkt bij inkoop en het oprichten van een juridische eenheid voor een gezamenlijk bedrijf.

Samenwerking bouwketen belangrijk voor architecten 3
Met wie werk je samen (Panteia)

Ketensamenwerking

Samenwerking van architectenbureaus vindt het meest plaats met bouwbedrijven, ingenieurs en vakgenoten. Samenwerkingen met installateurs, toeleveranciers, industrie en handel komen minder vaak voor. Samenwerking met financiële partijen komt ook voor, maar nog relatief beperkt.

Reageer op dit artikel