nieuws

Randstad: woningbehoefte 250.000 tot ruim 1 miljoen

Business

Vanwege de toename van het aantal huishoudens zijn in de Randstad 250.000 tot meer dan 1 miljoen nieuwe woningen nodig. In Amsterdam is genoeg ruimte, in Den Haag niet.

Randstad: woningbehoefte 250.000 tot ruim 1 miljoen

Het grootste deel van deze woningbouwopgave zal vóór 2030 moeten worden gerealiseerd. Dat schrijven het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in de toekomstverkenning Nederland in 2030 en 2050: twee referentiescenario’s. In het ‘hoge’ scenario met veel immigratie groeit de Nederlandse bevolking van 16,7 miljoen inwoners (2012) naar 18 miljoen in 2030 en 19,2 miljoen in 2050. In het lage scenario is er lichte groei tot 2030 (17,1 miljoen) en krimp tot 2050 (16,4 miljoen).

In de Randstad groeien bevolking en aantal huishoudens in alle scenario’s. Het aantal huishoudens groeit daar in het hoge scenario van 3,65 miljoen in 2012 via 4,3 miljoen in 2030 tot 4,8 miljoen in 2050. In het lage scenario piekt het aantal huishoudens op 3,9 miljoen in 2030 om fractioneel te dalen tot 3,85 miljoen in 2050. De planbureaus stellen dat in het laatste geval tot 2030 een woningproductie van 250.000 nodig is in de Randstad. Tussen 2030 en 2050 zijn dan geen nieuwe woningen meer nodig. De woningbehoefte in het hoge scenario loopt echter op tot meer dan 1 miljoen, waarbij het grootste deel van deze groei plaatsvindt vóór 2030.

In de intermediaire zone – in en rond de andere achttien centrale steden – kan de bevolking na 2030 zowel gaan groeien als dalen. De huishoudensverdunning maakt dat het aantal huishoudens in alle scenario’s groeit, waarbij het grootste deel van de groei voor 2030 plaatsvindt. Hier is een bouwopgave te verwachten van ongeveer 200.000 tot een half miljoen.

In overig Nederland kunnen bevolking en huishoudensaantallen na 2030 zowel gaan groeien als dalen. Dit resulteert in een mogelijke woningbouwopgave van rond de 150.000 woningen of in een lichte krimp. In de meeste stedelijke regio’s is nog plaats voor meer dan een verdubbeling van het aantal woningen. Zo is in de regio Groot Amsterdam de ruimte buiten het bestaande stedelijk gebied weliswaar beperkt, maar zijn er wel veel bebouwde gebieden in onder meer het westelijk havengebied die tot woongebied kunnen worden omgevormd.

In Den Haag is die ruimte er niet. Hier leiden de beperkte bouwmogelijkheden buiten het bestaande bebouwde gebied tot meer transformatie en verdichting van de woningvoorraad en tot overloop naar de omliggende regio’s. Ook in de westelijke regio’s Haarlem, Gooi en Vechtstreek, IJmond en Zaanstreek zijn de mogelijkheden beperkt. Het gaat hier om regio’s met relatief weinig onbebouwd gebied, dat bovendien grotendeels valt onder restricties, zoals de geluidszones rond Schiphol, natuurbescherming en beschermde landschappen. Bij een snellere bevolkingsgroei zullen volgens de planbureaus ruimtelijkeordeningsrestricties wel minder sterk gehandhaafd worden.

Bron: CPB

Reageer op dit artikel