nieuws

Opmars van architecten en ingenieurs

Business

Het aandeel van architecten en ingenieurs onder hoogopgeleiden is sinds de eeuwwisseling gestegen van 5,9 tot 6,9 procent. Van de beroepsbevolking bestaat inmiddels ruim 30 procent uit mensen met een hogere of universitaire opleiding. In een studie naar de arbeidsmarkt constateren de planbureaus CPB en SCP dat de werkgelegenheid afgelopen decennia sterk verschoven is in de richting van hoogopgeleiden. De oorzaak zit vooral in de verandering van het arbeidsaanbod.

Opmars van architecten en ingenieurs

 

De architecten en ingenieurs nemen met een aandeel van 6,9 procent een prominente rol in onder de hoogopgeleiden. Ze worden alleen overtroffen door de specialisten in bedrijfsbeheer en administratie (7,8 procent). In de toptien van hoogopgeleiden komen ook voor de bedrijfsleiders (5,1 procent) en directeuren/hoger administratief personeel (4,4 procent). Beide laatste groepen zijn sinds de eeuwwisseling relatief gekrompen door vooral de opmars van architecten, ingenieurs en de specialisten in bedrijfsbeheer. Zo daalde het aandeel van de directeuren en hoger administratief personeel sinds de eeuwwisseling van 5,8 tot 4,4 procent van de hoogopgeleiden.

In de bouw groeide in de jaren zeventig en tachtig het aantal medewerkers met een middelbare opleiding sterk door technologische ontwikkelingen die minder om handkracht vroegen. De groep arbeiders in de ruwbouw is geslonken tot 4,2 procent.

In de top tien van banen waarvoor een middelbare opleiding vereist is zetten, met een aandeel van 7,1 procent, verkopers in winkels de toon. Het Centraal Planbureau valt op dat de werkloosheid onder de middelbaar opgeleiden sinds 2003 duidelijk toeneemt.

Tot dat jaar waren vooral de lager opgeleiden de pineut en was tussen de middelbaar en hoger opgeleiden wat betreft het gebrek aan werk niet veel onderscheid. Sedert 2003 kruipt het werkloosheidspercentage van de middelbaar opgeleiden richting laagopgeleiden.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel