nieuws

EIB: herstel bouwsector vanaf 2015

Business

De Nederlandse bouwsector zal dit jaar opnieuw onder druk staan ondanks berichten over een herstel op de woningmarkt. Met de verwachte krimp in het nieuwbouwsegment zal het aantal nieuwbouwwoningen dit jaar dalen tot 45.000 stuks.

EIB: herstel bouwsector vanaf 2015

Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouw in zijn donderdag gepubliceerde Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid. Het EIB constateert wel dat ‘de signalen dat aan de daling van de woningbouwproductie na vele jaren een einde gaat komen steeds robuuster worden’. Het instituut voorziet dan ook een ‘krachtig herstel’ van gemiddeld 4 procent per jaar in de periode 2015 tot en met 2019, aangejaagd door de woningbouw.’ De nieuwbouw van woningen zal in die periode jaarlijks met meer dan 10 procent toenemen.’

Het EIB gaat er in die raming van uit dat de overheid geen nadelige beslissingen neemt voor de woningmarkt. Met het krachtige herstel van de woningbouw en een gematigd herstel in de utiliteits- en infrastructuursectoren moet de bouwproductie kunnen stijgen van de huidige 50 miljard euro naar ruim 60 miljard euro in 2019. Dat gaat naar verwachting gepaard met 45.000 nieuwe voltijdbanen en de creatie van 15.000 extra deeltijdbanen. Het EIB gaat uit van een niveau van 477.000 voltijdbanen in 2019. Dat is nog altijd ruim 15.000 minder dan het niveau van vlak voor de crisis.

In 2014 resulteert de aanhoudende malaise in een forse daling van de werkgelegenheid, nadat er vorig jaar al 27.000 voltijdbanen verloren gingen. Sinds het uitbreken van de crisis is het aantal voltijdbanen met 70.000 gedaald. 2013 is daarbij volgens het EIB het meest ongunstige jaar geweest. Dit jaar zal de werkgelegenheid met nog eens 10.000 voltijdbanen slinken tot een niveau van minder dan 300.000. De totale bouwproductie neemt naar verwachting maar met 0,5 procent af, waarbij een krimp van 7 procent in de nieuwbouwproductie grotendeels wordt gecompenseerd in andere segmenten. De bouwproductie daalde in 2013 met 5 procent, ofwel 2,5 miljard euro, tot 50 miljard euro. De productie van nieuwbouwwoningen nam evenals in 2012 met 10 procent af.

 

Reageer op dit artikel