nieuws

Doe mee aan het waardenonderzoek BIM

Business

Het Innovatieplatform ICT in de bouw en de Bouw Informatie Raad (BIR) roepen partijen uit de bouw op om mee te doen met het grootschalige onderzoek naar persoonlijke waarden en drijfveren bij het werken met BIM, het Building Information Model. Over de technische mogelijkheden en voordelen van BIM is al veel bekend, maar de menselijke factor en de persoonlijke waarden om met BIM te werken zijn nog niet onderzocht.

Doe mee aan het waardenonderzoek BIM

Steeds meer organisaties in de bouw werken met een Building Information Model oftewel BIM en toch is die werkwijze nog niet algemeen ingevoerd. Er zijn drempels en belemmeringen, waar de organisatoren van het waardenonderzoek achter willen komen.
Dit is volgens het Innovatieplatform ICT in de bouw en de Bouw Informatie Raad (BIR) het eerste onderzoek in Nederland naar zowel persoonlijke waarden als die van organisaties zelf bij het gebruik van BIM. De uitkomsten kunnen de ingrediënten vormen voor het welslagen van een verandering of innovatie.

De BIR maakt zich sterk voor een succesvolle transitie naar bouwen met een BIM. In de BIR zijn vijf geledingen van de bouwkolom vertegenwoordigd: opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus, installateurs en architecten.

Win een iPad Mini

Je kunt hier in 15 minuten de vragenlijst invullen. Anonimiteit in het onderzoek is gegarandeerd en er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden. Onder deelnemers worden 5 iPads Mini verloot. Vergeet daarvoor niet je contactgegevens te vermelden aan het einde van de vragenlijst.

Reageer op dit artikel